پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


آدرس
ارتباط با پژوهش و فناوری :

اهواز - كوي فدائيان اسلام(نيوسايت) -
ساختمان مرکزي شرکت ملي مناطق نفتخيزجنوب -
ساختمان5طبقه - بلوك 2- راهرو مدیریت -اتاق525

صندوق پستی           13333-61735
تلفن  
                 34490163-061
فکس                  34490175-061

پست الكترونيك  Pajohesh@nisoc.ir

کد پستی شرکت      54579-61738

اخبار
دسته بندي اخبار 

گروه دورانV5.7.4.0