اطلاعیه

با توجه به اعلام برگزاری دوره های کشف استعداد و ارتقای توانمندی های فرزندان کارکنان در حوزه کسب و کار، کلیه کارکنان رسمی و غیررسمی شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب (ستاد، کارون و مارون) می توانند از طریق فرم الکترونیکی زیر نسبت به ثبت نام فرزندان خود (با حداقل مدرک تحصیلی دیپلم) اقدام نمایند.

توضیح اینکه: در صورت برگزاری این دوره ها برای فرزندان کارکنان شرکت های تابعه بهره بردار (مسجدسلیمان،آغاجاری و گچساران)، لینک نحوه ثبت نام از طریق وبسایت همان شرکت اطلاع رسانی خواهد شد.


  فرم ثبت نام دوره کشف استعداد و ارتقای توانمندی فرزاندان کارکنان
  نام* :  
  نام خانوادگی* :  
  کد ملی* :
  
  شماره شناسنامه* :
  
  تاریخ تولد* :  
  نام پدر/مادر(شاغل)* :  
  شرکت* :  
  اداره* :  
  نوع استخدام* :  
  شماره پرسنلی یا کدملی (شاغل) :
  
  مقطع تحصیلی* :  
  رشته تحصیلی* :  
  تلفن همراه* :  
  آدرس* :  
  مدیریت عملیات غیرصنعتی
  تائید
گروه دورانV6.0.5.0