اطلاعیه دوم

به اطلاع همکاران محترم می رساند ظرفیت این دوره تکمیل شده است.

ثبت نام  دوره های بعدی از طریق پورتال اطلاع رسانی خواهد شد.


گروه دورانV6.0.5.0