فهرست كالاها ی قابل برونسپار ی برا ی ساخت داخل و خرید

 شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب با هدف تدوین دانش فنی و ساخت کالاهای کاربردی مورد نیاز از طریق سازندگان و شرکت های دانش بنیان داخلی، فهرست كالاهاي قابل برونسپاري را در اختیار آنان قرار داده است تا  پس از اعلام آمادگی سازندگان و شرکت های واجد شرایط، در صورت ضرورت مراحل ساخت و خرید آنها مطابق با قانون برگزاری مناقصات صورت گیرد.
در این فهرست مشخصات اقلام مورد نیاز در دو بخش "اقلام دارای نمونه شاهد" و "اقلام فاقد نمونه شاهد" ذکر شده و سازندگان تجهیزات صنعت نفت و شرکت های دانش بنیان می توانند جهت ارائه پرسش ها، نظرات، دیدگاه ها و کسب اطلاعات بیشتر از طریق راه های ارتباطی مندرج در این صفحه با اداره مهندسی ساخت داخل مدیریت تدارکات و امور کالا شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ارتباط برقرار کنند.

مدیریت تدارکات و امور کالا
اداره مهندسی ساخت داخل

   ارتباط با بخش ساخت داخل مدیریت تدارکات و امور کالا

  آدرس : اهواز - کوی فدائیان اسلام -

     مجتمع اداری کالا - ساختمان 110

     پست الکترونیک:  daylami.a@nisoc.ir

    آقای واحدی : ۰۶۱۴۱۳۲۴۳۸۱

     آقای دیلمی : ۰۶۱۴۱۳۲۵۱۳۴


گروه دورانV6.0.5.0