پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

رزرو غذا

اطلاعات رزرو غذا

سيستم گوياي رزرواسيون غذاي باشگاه هاي اهواز

اعضاء باشگاه هاي غذاخوري اهواز علاوه بر سامانه اينترانت، مي توانند از طريق شماره تلفن 34490111 جهت رزرو غذا اقدام نمايند.


گروه دورانV5.7.4.0