• تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ 
  • تعداد بازدید : 3435
مهندس دهان زاده بر اولویت های نفت و گاز آغاجاری تاکید کرد؛
توجه جدی به سلامت كاركنان، تداوم تولید پایدار و ایمن

سرپرست شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري بر تداوم توليد پايدار، ايمن و سبز با اولويت سلامت كاركنان با توجه به شيوع گسترده ويروس كرونا و آغاز موج چهارم اين بيماري تأكيد كرد.

به گزارش روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري،  مهندس محسن دهانزاده در جلسه بررسي تنگناهاي عملياتي اين شرکت اظهار داشت: با توجه به شيوع فزآينده ويروس كرونا در استان خوزستان، لزوم مراقبت و توجه جدي به سلامت كاركنان و خانواده هاي محترم آنها بيش از گذشته احساس مي شود و ضروري است اقدامات پيشگيرانه و پايشي در اولويت قرار گيرد.

وی، در اين جلسه همچنين با تأكيد بركسب آمادگي و اتخاذ تدابير لازم جهت برگشت به سقف توليد و لزوم كار تيمي در شركت افزود: نگرش فرآيندي و همكاري چندجانبه از مهمترين عوامل مؤثر جهت تحقق مطلوب اهداف توليدي و سازماني به شمار مي آيند و لذا جهت گيري و نگرش مديران مي بايست در راستاي مهياسازي مشاركت بيشتر، ايجاد انگيزه و فرصت افزايش خلاقيت كاركنان باشد.

 مهندس دهانزاده با اشاره بر لزوم برقراري ارتباطات سازماني مؤثر و كارآمد گفت: مديران و رؤسايي كه به ارتباطات مؤثر درون سازماني و زيرمجموعه اعتقاد دارند با هنر انگيزه بخشي نفوذ و راهنمايي كاركنان، تسهيل‌گر دستيابي به اهداف سازماني مي شوند و قطعاً موفقيت مجموعه را تضمين مي نمايند.

سرپرست شركت بهره برداری نفت و گاز آغاجاري در اين نشست لزوم توسعه سامانه هاي جمع آوري داده و ارائه گزارش­هاي تحليلي حوزه­هاي عملكردي را مورد تأكيد قرار داد و افزود: اهتمام براي ايجاد تحول با آسيب شناسي وضعيت موجود، برنامه ريزي صحيح در راستاي رسيدن به نتيجه  مطلوب آغاز مي شود.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.7.4.0