• تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ 
بازدید روسای مدیریت HSE شركت ملی نفت ایران از شركت نفت و گاز مسجدسلیمان

بازديد روسای مدیریت HSE  شرکت ملی نفت ایران از شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان

دکتر فرزاد نژاد بهادری رییس محیط زیست و مهندس صادق پور رییس بهداشت صنعتی مديريت ایمنی بهداشت و محیط زیست شرکت ملی نفت ایران به همراه مهندس محمدرضا نادری رییس HSE شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب از شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان بازدید كردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان، این گروه با حضور در کارخانه بهره برداری و نمک زدایی هفت شهیدان ضمن بازدید از فرآیند فرآورش نفت در این مجتمع صنعتی، مسایل بهداشتی، درمانی، ایمنی و محیط زیستی این کارخانه را از نزدیک مشاهده و بررسی و سپس با حضور در دفتر مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان و دیدار با اعضای هیأت مدیره به بحث و تبادل نظر در خصوص مسایل و مشکلات حوزه HSE  پرداختند.

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان در این جلسه طی سخنانی گفت: 5 سد و رودخانه پرآب و دایمی و دریاچه در حوزه عملیاتی این شرکت وجود دارد که اغلب خطوط لوله جریانی و انتقالی در تلاقی با این حوزه های آبریز هستند و همین امر بر حساسیت توجه به اصول مراقبتی و بازرسی های فنی از تأسیسات به منظور جلوگیری از حوادث احتمالی می افزاید.

مهندس قباد ناصری با اشاره به رعایت کلیه مقررات ایمنی در عملیات ها و اقدامات برنامه ریزی شده یا خارج از برنامه گفت: با رعایت مقررات ایمنی طی 3 سال گذشته هیچگونه حادثه جدی منجر به جراحت در میان نیروی انسانی نداشته ایم.

وی خاطر نشان کرد: با همت کلیه پرسنل زحمت کش و با همدلی و همکاری همه بخش های شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان توانسته ایم ضمن دست یابی به تولید تعهد شده، در زمینه ایمنی هم شاهد موفقیت وسرآمدی باشیم.

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان با عنوان اینکه این شرکت در حوزه HSE  با تنگناهایی مواجه است افزود: نبود خودروهای مناسب اطفای آتش و نیروی انسانی در واحدهای عملیاتی و اقماری موجب شده تا فشار کار بر نیروی انسانی تنها ایستگاه آتش نشانی و امدادی واقع در ستاد این شرکت بسیار زیاد باشد.

دکتر فرزاد نژاد بهادری رییس محیط زیست مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست  شرکت ملی نفت ایران نیز طی سخنانی گفت: در بازدید از نقاط مختلف این شرکت متوجه اهمیت بخشی به الزامات ایمنی و محیط زیستی نهادینه شده در فرآیندهای اداری و عملیاتی شده و این امر قابل تحسین و ستایش است.

روسای مدیریت HSE  شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در ادامه با حضور در بیمارستان امام خمینی (ره) صنعت نفت مسجدسلیمان  در بازدید از بخش های مختلف این بیمارستان، فرآیند ارائه خدمات بهداشتی و درمانی این بیمارستان به کارکنان صنعت نفت را بررسی کردند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.7.4.0