• تاريخ :
     ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ 
مديرعامل شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب :
تكریم نیروی انسانی از مهمترین اولویت هاست
مديرعامل شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب گفت: نيروي انساني سختكوش اين شركت با تجربيات فراواني كه دارند، همواره در شرايط سخت و دشوار از مشكلات عبور نموده، بنابراين تكريم اين نيروها از مهمترين اولويت هاي اين شركت محسوب مي شود .

مديرعامل شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب :

تكريم نيروي انساني از مهمترين اولويت هاست

 

مديرعامل شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب گفت: نيروي انساني سختكوش اين شركت با تجربيات فراواني كه دارند، همواره در شرايط سخت و دشوار از مشكلات عبور نموده، بنابراين تكريم اين نيروها از مهمترين اولويت هاي اين شركت محسوب مي شود .

 

به گزارش روابط عمومي شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب، مهندس احمد محمدي در اين خصوص اظهار داشت: نيروهاي مستعد و توانمند شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب در دوران تحريم با درايت و توانمندي خود بر مشكلات غلبه كردند و باعث شدند تا در راستاي شكوفايي اقتصادي ايران اسلامي خللي وارد نشود .

 

وي در ادامه مهار چاه 147 رگ سفيد را نمونه ديگري از درايت و توانمندي نيروهاي خدوم و سختكوش شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب عنوان كرد و گفت: عزم و اراده پولادين كاركنان در مهار اين چاه، عزت و سربلندي مناطق نفتخيزجنوب را بيش از پيش به اثبات رساند .

 

وي افزود: تمامي مديران مناطق نفتخيزجنوب وظيفه داريم كه تكريم اين نيروها كه بخشي از مهمترين رسالت كاري ما محسوب مي شودرا سرلوحه كار خويش قرار دهيم و شأن و منزلت آنان را بيش از پيش حفظ كنيم .

 

وي همچنين از مسئولين و دست اندركاران خواست تا در راستاي اجراي پروژه ها، رعايت اصول HSE ، حفظ سلامت كاركنان و نگهداري از تأسيسات را در مدنظرقرار دهند .

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.3.6.0