• تاريخ :
     ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ 
بازدید مشاور وزیر نفت از نمایشگاه نفت و حفاری خوزستان
سید شریف حسینی مشاور وزیر نفت از دهمین نمایشگاه تخصصی ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت و حفاری خوزستان بازدید کرد.
سید شریف حسینی مشاور وزیر نفت از دهمین نمایشگاه تخصصی ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت و حفاری خوزستان بازدید کرد.

بازدید مشاور وزیر نفت از نمایشگاه نفت و حفاری خوزستان

 

سید شریف حسینی مشاور وزیر نفت از دهمین نمایشگاه تخصصی ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت و حفاری خوزستان بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت خيز جنوب، وی روز یکشنبه (4 آذرماه 1397) وی ضمن بازدید از غرفه‌های نمایشگاه با مدیران و نمایندگان شرکت های حاضر در نمایشگاه گفت و گو  کرد.

وی پس از بازدید، در غرفه مناطق نفت خیز جنوب حضور یافت و در گفت و گو با خبرنگار مناطق نفتخیز جنوب گفت: سیاست های وزارت نفت بر اساس حمایت و استفاده از ظرفیت های داخلی بویژه در شرایط کنونی است.

حسینی افزود: کیفیت این نمایشگاه نسبت به دوره های قبل رشد قابل توجهی داشته است و زمینه ای برای تعامل همه جانبه برای ایجاد زنجیره توسعه در کشور است.

مشاور وزیر نفت از دست اندرکاران برپایی این نمایشگاه بویژه شرکت ملی مناطق نفت خيز جنوب و شرکت ملی حفاری ایران قدردانی کرد.

دهمین نمایشگاه تخصصي ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت و حفاری خوزستان روز پنجشنبه اول آذرماه 1397 آغاز به کار کرد  و روز یکشنبه چهارم آذرماه به کار خود پایان داد.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.3.6.0