• تاريخ :
     ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ 
بومی سازی 13 هزار قلم كالا در مناطق نفت خیز جنوب
مدير تدارکات و امور کالاي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب از بومي سازي 13 هزار قلم کالا در اين شرکت خبر داد.
مدير تدارکات و امور کالاي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب از بومي سازي 13 هزار قلم کالا در اين شرکت خبر داد.

بومي سازي 13 هزار قلم کالا در مناطق نفتخيزجنوب

مدير تدارکات و امور کالاي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب از بومي سازي 13 هزار قلم کالا در اين شرکت خبر داد.

به گزارش روابط عمومي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب، عليرضا جهانگيري روز شنبه سوم آذرماه در نشست تخصصي بومي سازي و ساخت داخل در دهمين نمايشگاه نفت و حفاري خوزستان گفت: تمام اين تجهيزات در گذشته از خارج وارد مي شد که به دنبال اقدامات و برنامه هاي عملي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب و مشارکت و موثر سازندگان داخلي بومي سازي شده است.  

وي اظهار داشت: امروز با اتکا به توان داخلي و دانش بومي، 13 هزار قلم کالا در شرکت ملي مناطق نفتخيزجنوب، بومي سازي شده است.

مدير پشتيباني، ساخت و تامين كالا- شركت ملي نفت ايران در اين سميناربه بومي سازي 10 خانواده کالاهاي پرمصرف صنعت نفت اشاره کرد و گفت: ازاين تعداد 7 مورد انجام يا در دست اجراست که به همين منظور 50 قرارداد در زمينه منعقد شده است تا علاوه بر توان ساخت داخل، دانش فني و تکنولوژي را با دانش روز ارتقاء دهند.

رامين قلمبردزفولي در ادامه با بيان اينکه تجهيزات سرچاهي و درون چاهي، پمپ هاي درون چاهي و سرچاهي و مته ها به ترتيب پروژه هاي اول تا سوم 10 قلم کالاي اساسي وزارت نفت را تشکيل مي دهند، تصريح کرد: اين کالاها با دانش فني بومي کارکنان شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب در دست اجراست که از اين عزيزان نهايت تشکر و قدرداني را دارم.

همچنين در اين سمينار در خصوص موقعيت جغرافيايي، افزايش و نگهداشت توليد، وضعيت زيست محيطي و اشتغالزايي طرح 28 مخزن با حضور کارشناسان مناطق نفت خيز جنوب، قائم مقام امور اقتصادي استانداري خوزستان و مسئول اشتغال اداره کل تعاون استان بحث و تبادل نظر شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.3.6.0