• تاريخ :
     ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ 
مدیرعامل شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب منصوب شد
با حکم مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، مهندس احمد محمدی به عنوان مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب منصوب شد .
با حکم مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، مهندس احمد محمدی به عنوان مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب منصوب شد .

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب منصوب شد

با حکم دکتر مسعود کرباسیان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، مهندس احمد محمدی به عنوان مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، در متن حکم کرباسیان خطاب به محمدی آمده است: «با عنايت به سوابق و تجربيات ارزشمند جنابعالي در توسعه و توليد به موجب اين حكم به عنوان "مديرعامل و عضو اصلي هيئت مديره شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب " منصوب مي گرديد.

اميد است با اتكال به خداوند متعال و همراهي و همدلي مديران و كاركنان ارزشمند آن شركت، در انجام مأموريت هاي محوله موفق باشيد .

با توجه به اهميت و نقش آن شركت در تأمين بخش عمده و اصلي نفت كشور، گاز و فرآورده هاي مربوطه ضرورت دارد تمامي تلاش خود را براي انجام وظايف، مأموريت هاي محوله، توسعه و راهبري شركت وفق اساسنامه، برنامه مصوب جاري و پنج ساله و همچنين سند چشم انداز را با لحاظ نمودن اولويت هاي زير به كارگيريد.

1- شناخت و بكارگيري پتانسيل ها و قابليت هاي بالقوه شركت

2- بازبيني ساختار و روش ها با هدف ايجاد شفافيت، تسهيل و تسريع انجام وظايف محوله

3- تقويت اركان شركت با نگاه ساختاري و قانونمند

4- ايجاد فرصت براي نيروهاي متخصص و متعهد با هدف بهبود عملكرد انجام بموقع و مناسب مأموريت هاي سازمان

5- جذب و بكارگيري نيروهاي مومن، شايسته و با استعداد جهت ارتقاء توان توسعه اي، عملياتي و مديريتي شركت و شركت هاي تابعه

6- توسعه و تعميق آموزش كاركنان در كليه سطوح با هدف افزايش بهره وري و بهبود ساز و كار اجرايي شركت و تربيت كارشناسان و مديران شايسته

7- اولويت بندي طرح هاي توسعه اي با نگاه ميادين مشترك در كل حوزه فعاليت آن شركت

8- تقويت اخلاق حرفه اي در كليه سطوح سازمان

9- بررسي و تهيه برنامه هاي جبراني براي پروژه ها و طرح هاي توسعه اي با بكارگيري تدابير لازم براي افزايش

بهره وري، برنامه ريزي، هدايت و نظارت مناسب

10- توجه به توسعه و بهره برداري صيانتي از مخازن نفت و گاز

11- افزايش ظرفيت و ميزان توليد

12- اتخاذ تدابير لازم جهت نگهداري بهينه از تأسيسات و افزايش ضريب بازيافت از ميادين

13- نوسازي و بهسازي تأسيسات موجود

14- ايجاد سازو كارهاي مناسب در بخش نگهداري و تعميرات با هدف كاهش هزينه ها و افزايش بهره وري بيشتر واحدهاي عملياتي و توليدي

15- بهبود وسالم سازي فرآيندهاي امور جاري و تصميم گيري سريع و شفاف در جهت تحقق صحيح و بموقع مأموريت هاي محوله

16- بررسي، پيش بيني و اتخاذ تدابير لازم براي ايجاد انعطاف در توليد، متناسب با برنامه ها و تعهدات شركت و نيازهاي صادرات نفت خام

17- پيشگيري از هزينه هاي غير مرتبط با مأموريت و مسئوليت هاي سازمان با هدف صيانت از بيت المال

18- هدايت و نظارت حرفه اي بر عملكرد شركت هاي تابعه

19- توجه و تقويت HSE با فرهنگ سازي و سازماندهي گسترده با هدف افزايش ايمني ، حفظ سلامت و بهداشت كاركنان و حفاظت از محيط زيست

20- ارتقاء سطح گزارش گيري و گزارش دهي ضرورت دارد ظرف مدت يك ماه گزارشي جامع از آخرين وضعيت شركت به لحاظ گردش كار، ساختار اجرايي، برنامه هاي مصوب و عملكرد، موفقيت ها و نگراني ها در انجام مأموريت هاي محوله و افق هاي برنامه و راهكارهاي بهبود براي طرح در هيئت مديره محترم شركت ملي نفت ايران ارائه فرمائيد. سلامت و موفقيت جنابعالي را از خداوند متعال خواستارم.»

محمدی دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی نفت(مخازن هیدروکربوری) است و پیش از این به عنوان مدیر امور فنی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب مشغول خدمت بوده است .

مسئول کارگروه توسعه میادین و رئیس اداره مهندسی عملیات مخازن شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب از دیگر مسئولیت های مهندس محمدی به شمار می آید .

شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با راهبری 60 مخزن نفتی در جنوب غرب کشور بزرگترین شرکت تولید کننده نفت تابع شرکت ملی نفت ایران است .

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.3.6.0