• تاريخ :
     ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ 
تفویض اختیارات مدیرعامل شركت ملی مناطق نفت ‎خیز جنوب
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب اختیارات خود در این شرکت را به احمد محمدی مدیر امور فنی این شرکت تفویض کرد .
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب اختیارات خود در این شرکت را به احمد محمدی مدیر امور فنی این شرکت تفویض کرد .

تفویض اختیارات مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

 

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب اختیارات خود در این شرکت را به احمد محمدی مدیر امور فنی این شرکت تفویض کرد .

 

به گزارش  روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، مهندس بیژن عالی پور در پیامی خطاب به مهندس محمدی نوشته است :

 

بدینوسیله کلیه اختیارات مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب که تا این تاریخ در اختیار اینجانب بوده تا تعیین مدیرعامل جدید، به جنابعالی تفویض می گردد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.3.6.0