• تاريخ :
     ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ 
    /  4
براي نخستين بار در واحد بهره برداري رگ سفيد يك آغاجاري محقق شد:
اصلاحیه آرایش خط لوله 20 اینچ خروجی مبدل های نفتی
مديرعمليات شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري از اصلاح آرايش خط لوله 20 اينچ خروجي مبدل هاي نفتي براي نخستين بار در تاسيسات رگ سفيد 1 اين شركت خبر داد.
مديرعمليات شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري از اصلاح آرايش خط لوله 20 اينچ خروجي مبدل هاي نفتي براي نخستين بار در تاسيسات رگ سفيد 1 اين شركت خبر داد.

براي نخستين بار در واحد بهره برداري رگ سفيد يك آغاجاري محقق شد:

اصلاحيه آرايش خط لوله 20 اينچ خروجي مبدل هاي نفتي

مديرعمليات شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري از اصلاح آرايش خط لوله 20 اينچ خروجي مبدل هاي نفتي براي نخستين بار در تاسيسات رگ سفيد 1 اين شركت خبر داد.

به گزارش روابط عمومي، محمدرضا گودرزي در اين خصوص اظهار داشت: در راستاي جلوگيري از كاهش ناگهاني نفت و صيانت از توليد با استفاده از پتانسيل و امكانات نيروهاي داخلي شركت، عمليات تغيير آرايش خط لوله ٢٠ اينچ خروجي مبدل هاي نفتي با تلاش كاركنان نگهداري و تعميرات خطوط لوله ، بهره برداري و مهندسي توليد اجرا شد.

وي افزود: با توجه به بررسي هاي صورت گرفته توسط كارشناسان مهندسي توليد و نتايج ضخامت سنجي بدست آمده توسط تيم كارشناسي بازرسي فني و خوردگي فلزات و كاهش ضخامت در خط لوله خروجي مبدل نفتي ، عمليات تعيير آرايش خط لوله در دستور كار قرار گرفت كه با تلاش همكاران موفق به اجراي آن شديم.

وي ضخامت سنجي ، تعويض خط لوله ٢٠ اينچ ، راديوگرافي، بررسي دماي نمك گير هاي برقي ، رفع اشكال و تعمير مشعل كوره هاي نفتي را از مهمترين اقدامات انجام شده در اين عمليات عنوان كرد.

گودرزي در خصوص عملكرد مبدل هاي نفتي يادآورشد: اين تجهيزات چند سال پس از ساخت واحد نمكزدايي رگ سفيد يك برحسب نياز در محل  نصب و قادرهستند دماي نفت شيرين خروجي نمك گيرهاي برقي  ارسالي به واحد بهره برداري را به نفت شور ورودي كوره ها منتقل نموده  و دماي نفت شور را حدود 10درجه بالا ببرد  كه اين مقدار  دما در زمستان، كارايي كوره ها را درحد مطلوبي بالا برده و موجب بهبود شرايط شيرين سازي ودرنتيجه افزايش كيفيت نفت توليدي مي شود.

مدير عمليات شركت آغاجاري ضمن قدرداني از تلاش همكاران زير مجموعه عمليات و مديريت فني كه در اجراي اين پروژه مشاركت داشتند بيان كرد : اجراي اين پروژه ضمن جلوگيري از كاهش توليد و صيانت از منابع نفتي سود و صرفه اقتصادي قابل توجهي را براي شركت به همراه دارد.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.3.6.0