• تاريخ :
     ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ 
تعمیرات اساسی 4 كارخانه در مناطق نفت­خیزجنوب به صورت همزمان آغاز شد
معاون مدير(تعميرات) مديريت تعميرات تجهيزات صنعتي و ماشين آلات فرآيندي مناطق نفتخيزجنوب از آغاز همزمان تعميرات اساسي چهار کارخانه براي نخستين بار خبر داد و گفت: پيش بيني مي شود اين تعميرات در يك بازه زماني 15 روز به سرانجام برسد و اين عمليات در نوع خود، يك ركورد محسوب مي شود.
معاون مدير(تعميرات) مديريت تعميرات تجهيزات صنعتي و ماشين آلات فرآيندي مناطق نفتخيزجنوب از آغاز همزمان تعميرات اساسي چهار کارخانه براي نخستين بار خبر داد و گفت: پيش بيني مي شود اين تعميرات در يك بازه زماني 15 روز به سرانجام برسد و اين عمليات در نوع خود، يك ركورد محسوب مي شود.

تعميرات اساسي 4 كارخانه در مناطق نفت­خيزجنوب به صورت همزمان آغاز شد

معاون مدير(تعميرات) مديريت تعميرات تجهيزات صنعتي و ماشين آلات فرآيندي مناطق نفتخيزجنوب از آغاز همزمان تعميرات اساسي چهار کارخانه براي نخستين بار خبر داد و گفت: پيش بيني مي شود اين تعميرات در يك بازه زماني 15 روز به سرانجام برسد و اين عمليات در نوع خود، يك ركورد محسوب مي شود.

به گزارش روابط عمومي شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب مهندس خسرو محسني ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: تعميرات اساسي چهار كارخانه تقويت فشار گاز آسماري اهواز 5، تقويت فشار گاز مايع مارون 5، ايستگاه تقويت فشار گاز كوپال بنگستان و واحد مشترك گاز مايع 700  به صورت همزمان آغاز وهم اكنون نيز از پيشرفت 70 درصدي برخوردار است و پيش بيني مي شود كه با اجراي اين عمليات در يك بازه زماني 15 روزه تعميرات اساسي شوند كه اجراي اين طرح در سطح مناطق نفتخيزجنوب يك ركورد محسوب مي شود.

وي در ادامه با بيان اينكه اجراي تعميرات اساسي اين كارخانه ها به صورت معمول  45 روز به طول مي انجامد، يادآورشد: تعميرات اساسي اين كارخانه ها با فعاليت طاقت فرساي 200 نفر از گروهها و واحدهاي عملياتي كاركنان خدوم در مديريت تعميرات تجهيزات صنعتي و ماشين آلات فرآيندي در دست اجراست و پيش بيني مي شود كه علاوه بر كاهش مدت زمان 30 روزه تعميرات اساسي اين چهار كارخانه، از هدر رفتن روزانه  56 ميليون فوت مكعب گاز نيز جلوگيري به عمل مي آيد.

محسني همچنين يادآورشد: گازهاي ارسالي از كارخانه هاي مذكور پس ازورود به واحد مشترك گاز مايع 700 ، طي يك فرآيند سرمايش و آب زدايي مي شوند و در نهايت گاز مايع براي تهيه خوراك به پتروشيمي بندر امام (ره) و گاز خشك آن نيز به منظور تامين مصرف خانگي به ايستگاه تقويت فشار گاز شهيد محمدي اهواز ارسال مي شود.   

شايان ذكر است؛ مديريت تعميرات تجهيزات صنعتي و ماشين آلات فرآيندي يكي از مديريت هاي تابع شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب است كه در زمينه ساخت، پشتيباني،تعيمرات و نگهداري،ماشين آلات فرآيندي،توربين ها،كمپرسورهاي گازي،پمپ هاي انتقال نفت،الكتروموتورها و تجهيزات فرآورشي فعاليت مي كند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.3.6.0