پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مزايده و مناقصه ها
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
12/ م خ/98: قطعات يدكي دستگاههاي UPS مناقصه 1398/03/121434/03/181398/04/161398/05/27مشاهده اطلاعات کامل
11/ م خ/98قطعات يدكي سيستم F&G (دراگر) مناقصه 1398/03/121434/03/261398/04/161398/05/27مشاهده اطلاعات کامل
10/ م خ/98قطعات يدكي كمپرسور هواBroom wade مناقصه 1398/03/121426/03/211398/04/161398/05/27مشاهده اطلاعات کامل
09/ م خ/98parts for siemens plc مناقصه 1398/03/121434/03/181398/04/161398/05/27مشاهده اطلاعات کامل
08/ م /98SAFETY BARRIER مناقصه 1398/03/081428/03/121398/04/021398/05/20مشاهده اطلاعات کامل
07/ م خ/98FLUKE CALIBRATOR مناقصه 1398/03/081440/03/181398/04/021398/05/20مشاهده اطلاعات کامل
06/ م خ/98EMERSON COMMUNICATOR مناقصه 1398/03/081431/03/151398/04/021398/05/20مشاهده اطلاعات کامل
05/ م خ/98تجهيزات كاليبراسيون مناقصه 1398/03/081436/03/171398/04/021398/05/20مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0058/97انجام خدمات تهيه، طبخ، سرو و توزيع سه وعده غذا و پس شام جهت كاركنان شركت بهره برداري نفت و گاز مارون مستقر در واحدهاي عملياتي تلمبه خانه فجر اسلام، تزريق گاز مارون و مارون 5 در رستوران تزريق گاز مارون مناقصه 1398/03/011431/02/181398/03/141398/04/24مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0002/98انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات صنعتی شركت بهره برداري نفت و گاز مارون(بخشی از چاههای مارون سه و چهار، غرب مارون سه و شرق مارون چهار، سمت راست جاده ماهشهر) مناقصه 1398/03/011439/02/091398/03/141398/04/24مشاهده اطلاعات کامل
04/م خ/98GATE VALVE 12 & 20 INCH مناقصه 1398/02/311424/02/131398/03/261398/05/06مشاهده اطلاعات کامل
03/م خ/98الكترو پمپ انتقال نفت نمكي مناقصه 1398/02/311428/02/091398/03/261398/05/06مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0060/97انجام خدمات تهيه، طبخ، سرو و توزيع يك وعده غذا جهت كاركنان شركت بهره برداري نفت و گاز مارون در محل رستوران ستاد مجتمع اداري شركت مارون مناقصه 1398/02/221431/02/181398/03/081398/04/17مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0049/97نصب بستر آندي ،تعمير و نصب نشانگر ، نصب كابل و آندهاي فداشونده ، رنگ آميزي و كليشه نويسي نشانگرها جهت خطوط لوله زير زميني در تمام محدوده عملياتي مارون مناقصه 1398/02/181430/02/101398/03/041398/03/27مشاهده اطلاعات کامل
م م م/0003/98تعمير، مرمت و بازسازي پايه هاي برق فشار قوي خط هوايي تك مداره مارون 1 تا كوپال شركت بهره برداري نفت و گاز مارون مناقصه 1398/02/181439/02/131398/03/041398/03/27مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

واحد بررسی منابع اداره کالا

        فهرست سازندگان مجاز کالا (از نظر فنی)

          V5.3.6.0