مشخصات عمومی
کد: 09/م خ/97 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: تابلوي برق فشارضعيف وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شركت بهره‌برداري‌نفت و گاز مارون اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

 

آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي

شماره مناقصه عمومي: 09/ م خ /97

شماره تقاضا: 9700054-48

شرح تقاضا: تابلوي برق فشارضعيف

 

 

فرم شماره يك

مخصوص درج آگهي

 

!

 

شركت ملي نفت ايران

شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

شركت بهره برداري نفت و گاز مارون (سهامي خاص)

بسمه تعالي

 

شركت بهره برداري نفت و گاز مارون در نظر دارد كالاي مشروحه ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي تهيه نمايد.  لذا از توليدكنندگاني كه داراي شناسه ملي اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني مي باشند و داراي توانايي و تجربه لازم در اين زمينه بوده وتوان ارائه تضمين شركت در مناقصه را داشته باشند دعوت بعمل مي آيد كه آمادگي كتبي خود را همراه با مدارك ، جهت ارزيابي
توانايي و بررسي صلاحيت در ارتباط با موضوع مناقصه، به نشاني زير ارسال / تسليم نمايند.

با توجه به فرآيند مناقصه و لزوم توان سنجي و بررسي صلاحيت شركت هايي كه اعلام آمادگي مي نمايند، پس از بررسي ، مدارك مناقصه براي شركتهاي واجد شرايط ارسال خواهد شد .

  1. مبلغ برآورد مناقصه:   000ر000ر500ر3 ريال
  2. نوع و مبلغ تضمين: ضمانتنامه معتبر بانكي يا چك تضمين شده بانكي به مبلغ 000ر000ر175 ريال
  3. مهلت تقاضاي شركت در مناقصه و ارايه مدارك ارزيابي : 05 /09/ 1397

 آدرس : اهواز- منطقه برومي- كيلومتر 12 جاده اهواز/ سربندر- نرسيده به پليس راه - شركت بهره برداري نفت و گاز مارون ساختمان شماره دو اتاق 34-اداره تداركات و امور كالا-تلفن : 06134188665 فكس : 06134434067

  1. تاريخ ارسال/تحويل اوراق و اسناد مناقصه به مناقصه گران: 25 / 09 / 1397
  2. آخرين مهلت ارسال پيشنهادات فني/مالي/ضمانت نامه شركت در مناقصه:24 / 10 / 1397

6-  تاريخ و محل گشايش پاكات فني و بررسي ضمانت نامه شركت در مناقصه : 25/10 / 1397  كميسيون مناقصات

7-  تاريخ و محل گشايش پاكات مالي: متعاقباً اعلام خواهد شد.

8-  زمان تحويل كالا : 60 روزه

نكته : هزينه درج آگهي در جرايد از برنده مناقصه كسر خواهد شد.

تعداد

واحد

شرح كالا

قلم

01

 

NO

 

طراحی،ساخت،نصب،تست و راه اندازی تابلوی فشار ضعیف با مشخصات و

 کلید فیوز و استارتر به تعداد ذیل:

1)کلید فیوز 63  آمپر به تعداد 4 دستگاه

2)کلید فیوز 160  آمپر به تعداد 2 دستگاه

3)کلید فیوز 250  آمپر به تعداد 2 دستگاه

4)استارتر روشنایی 20 کیلووات 1 دستگاه

5)راه انداز الکتروموتور 15 کیلووات 4 دستگاه

6)راه انداز الکتروموتور 90 کیلووات 4 دستگاه

7)کلید فیوز 400 آمپر 1 دستگاه

01

 

 

براي دريافت اطلاعات تكميلي به سايت هاي ذيل مراجعه شود.

آدرس سايت :                                                                                                                                                                             http://mogpc.nisoc.ir

http://iets.mporg.ir

روابط عمومي شركت بهره‌برداري نفت و گاز مارون

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/08/14 مهلت دریافت اسناد: 1397/09/05
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/10/24 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/10/25
تاریخ انقضاء: 1425/08/09
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
V5.3.6.0