مشخصات عمومی
کد: م م م/0036/97 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: خدمات تخليه و لايروبي چاهكهاي فاضلاب و جمع آوري، حمل و تخليه زباله هاي كارخانجات، تأسيسات، آشپزخانه ها و ستاد شركت بهره برداري نفت و گاز مارون وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شركت بهره‌برداري‌نفت و گاز مارون اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

 شركت بهره برداري نفت و گاز مارون(سهامي خاص)

 

شركت ملي نفت ايران

شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

 

 فراخوان مناقصه عمومی

 

 

مناقصه عمومی یک مرحـله ای شماره م م م/0036/97 مربوط به خدمات تخليه و لايروبي چاهكهاي فاضلاب و جمع آوري، حمل و تخليه زباله هاي كارخانجات، تأسيسات، آشپزخانه ها و ستاد شركت بهره برداري نفت و گاز مارون

 

شركت بهره برداري نفت و گاز مارون در نظر دارد انجام خدمات فوق الذكر را با مشخصات و شرایط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

 

الف - شرح مختصر خدمات:

- جمع آوري حمل و تخليه زباله ، انتقال فيلتر هاي صنعتي ، تخليه ، لايروبي و رفع گرفتگي سيستم فاضلاب به صورت كار حجمي

- ساير شرايط در مدارك مناقصه قيد گرديده.

 

ب -  محل اجراي خدمات و مدت انجام کار:

محل اجراي خدمات در اماکن و تأسیسات شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون و مدت انجام و اجراي خدمات آن 12 مـاه می باشد.

 

ج-  برآورد کارفرما:

برآورد كارفرما جهت انجام و اجرای خدمات فوق بدون درصد سهم و هزینه مدیریت معادل -/000ر490ر848ر3 ريال مي باشد.

 

د-  همچنين شرايط مناقصه گران متقاضي:

  1. داشتن سابقه كاري مرتبط با مناقصه، داشتن تجربه کافی و حسن سابقه در انجام خدمات مشابه
  2. داشتن شخصيت حقوقي با ارائه شناسه ملي و كد اقتصادي.
  3. ارائه اساسنامه شركت، شرکتنامه و آگهي تأسيس و آخرين تغييرات ثبتی اساسنامه.
  4. داشتن گواهينامه صلاحيت از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي در رشته خدمات
  5. توانايي ارائه تضمين شرکت در مناقصه به مبلغ -/000ر500ر192 ریال و همچنین 10% مبلغ پیمان (در صورت برنده شدن) به عنوان تضمین انجام تعهدات
  6. ارائه مدارکی دال بر دارا بودن خط مشی ایمنی HSE
  7. ارائه «گواهینامه صلاحیت ایمنی» از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط پیمانکار برنده الزامی بوده و امضاء پیمان منوط به ارائه گواهینامه مزبور می باشد.

هـ- محل، زمان و مهلت دريافت مدارک و اعلام آمادگي مناقصه گران:

از کلیه متقاضـیان واجد شرایط دعـوت می شود حداکثر ظرف 10روز پس از انتشار آگـهی نوبت دوم، آمادگی خود را طبق فرمت درخواستي امور قراردادهاي مارون بصورت کتبـی همراه با مدارك برابر اصل شده به آدرس ذيل الذکر ارائه اعلام نمايند.

 

ضمناً پس از بررسيهاي لازم اسناد مناقصه از روز دوشنبه مورخ 3/09/97 به متقاضيان واجد شرايط در قبال واريز مبلغ -/000ر400 ريال به حساب جاری 880100004001115904021117 نزد بانک مرکزی تحويل مي گردد.

نشانی محل اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه، امور حقوقی و قراردادهای شرکت به نشانی:  اهواز- كيلومتر 12 جاده اهواز ماهشهر- نرسيده به پليس راه شركت بهره برداري نفت و گاز مارون. ساختمان شماره يك- اتاق 7- امور حقوقي و قراردادها و مهلت ارائه و تحويل پاكات قيمت به کمیسیون مناقصات تا ساعت 12:00 روز دوشنبه مورخ 19/09/97 و گشايش پيشنهادها رأس ساعت10:00 در روز سه شنبه مورخ 20/09/97 در کمیسیون مناقصات واقع در ساختمان دوطبقه شرکت خواهد بود. ضمناً تاریخهای اعلام شده قطعی نبوده و درصورت هرگونه تغییر، در اسناد مناقصه قید می گردد.

همزمان ارائه گواهی تعیین صلاحیت خدمات مورد نظر به منظور تطبیق با تصویر آن الزامی و ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل لازم و ضروری می باشد.

 

ضمناً در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 34434068-061 تماس حاصل فرمایند.

 

 

روابط عمومی- شركت بهره برداري نفت و گاز مارون (سهامي خاص)

WWW.NISOC.IR

http://IETS.MPORG.IR]

MOGPC.NISOC.IR

 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/08/07 مهلت دریافت اسناد: 1397/08/22
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/09/19 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/09/20
تاریخ انقضاء: 1420/08/15
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
V5.3.6.0