1-استقرار نظام مديريت كيفيت، ايمني و محيط زيست و دريافت گواهينامه ايزو 14001 و 9001 و 18001 و OHSAS

استقرار نظام مديريت كيفيت، ايمني و محيط زيست و دريافت گواهينامه ايزو 14001 و 9001 و 18001 و OHSAS

شركت بهره برداري نفت و گاز مارون از اواسط سال 1381 فعاليت هاي مر بوط به استقرار سيستم مديريت يكپارچه را آغاز نمود با توجه به گستردگي واحدهاي عملياتي و تاسيسات نفتي در اين شركت در ابتدا ، برنامه استقرار اين سيستم را در 2 مجتمع از مجموع 7 مجتمع موجود ، آغاز نمود و با فعاليت هاي گسترده و انجام اقدامات زير بنايي در خصوص آموزش ، فعاليت هاي زيست محيطي و همچنين طرح اهداف كوتاه و ميان مدت در فروردين 1383 موفق به اخذ گواهينامه سيستم مديريت يكپارچه براي مجتمع شماره 4 و همچنين تزريق گاز مارون گرديد . متعاقب آن و با برنامه ريزيهاي  كلان در مرداد ماه 1385 براي تمامي شركت موفق به اخذ گواهينامه سيستم مديريت يكپارچه (IMS ) از شركت گواهي دهنده MIC گرديد .

در ادامه با توجه به اتمام تاریخ گواهینامه های مذکور و با توجه به برنامه شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به منظور هماهنگی نظام های مدیریت یکپارچه اقدام گردید در همین راستا در سال 1388 اقدام به اخذ گواهینامه های نظام مدیریت یکپارچه از شرکت SGS گردید و در سال 1391 مجدداً گواهینامه توسط شرکت SGS تعویض گردید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    V5.3.6.0