باسمه تعالی


معرفی مراكز آموزش زبان های خارجه شركت ملی مناطق نفت خيز جنوب در اهواز


واحد آموزش های غير متمركز آموزش و توسعه نيروی انسانی از سال  1385 جهت رفاه حال خانواده های محترم كاركنان و پُر نمودن اوقات فراغت فرزندان خصوصا در تابستان و همچنين ارتقاء سطح دانش و مهارت ايشان، نسبت به برگزاری كلاس های زبان انگليسی، آلماني و فرانسه در محل شهرك نفت و خرمكوشك اهواز اقدام نموده است.
اين كلاس ها در بعد از ظهر ها براي رده هاي سنی مختلف از پيش دبستانی تا ديپلم و بالاتر و به تفكيك جنسيت از سطوح مبتدی تا پيشرفته برنامه ريزی و برگزار می گردد كه با توجه به استقبال خانواده ها و حضور فراگيران در محيطی ايمن در تمام ايام سال برقرار میباشد. در حال حاضر در مراكز زبان شهرك نفت و خرمكوشك مجموعا تعداد بيش از 750 نفر زبان آموز از كلاس ها استفاده می نمايند.
اين مراكز با اولويت ثبت نام فرزندان و خانواده های كاركنان و بازنشستگان شركت ملی مناطق نفت خيز جنوب و شركت های تابعه، ظرفيت مازاد خود را در اختيار خانواده های كاركنان ساير شركت های وابسته و تابعه وزارت نفت مانند ملی حفاری، پخش و پالايش، ملي گاز، لوله سازی و بهداری و بهداشت كاركنان قرار می دهند. كلاس های اين مراكز مجهز به سيستم های صوتی و تصويری و لابراتوار زبان بوده و اساتيد آن بر اساس آخرين روش ها وبا استفاده از منابع معتبر تدريس می نمايند.

 

كانون زبان خرمكوشك اهواز   :    22228 - 061341

كانون زبان شهرك نفت اهواز  :    64794 - 061341

 

 

 

 


گروه دورانV6.0.5.0