پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

معرفی اماكن ورزشی مناطق نفت خيز جنوب در اهواز

مقدمه
نفت مهمترين كالاي استراتژيك سده هاي اخير براي نخسيتن بار در سال 1287 به صورت اقتصادي در ايران و در منطقه مسجدسليمان كشف شد. اين ماده ارزشمند و تاسيس صنعت نفت به عنوان بزرگترين بنگاه اقتصادي، از اين تاريخ به بعد به نوعي بر تمامي عرصه هاي اقتصادي،  اجتماعي و فرهنگي محيط هاي پيرامون خود تاثير شگرف گذاشت، شكل گيري نوعي شهرنشيني متكي به امكانات شركتي‌ (دولتي)، تغيير سريع و بي وقفه سبك زندگي و از همه مهمتر ورود جلوه هاي مختلف مدرنيته به همراه سيل تجهيزات و تكنيك هاي فني، از مهمترين تاثيرات ظاهري صنعت نفت بر اجتماع و مردمان محيط هاي پيراموني است.
در اين ميان ورود انواع رشته هاي ورزش از دروازه نفت يكي از جلوه هاي روشن توسعه و تكوين صنعت نفت  در ايران در تجهت ارتقا سلامت روح و جسم كاركنان براي افزايش توليد است. فوتبال، تنيس، اسكواش، گلف و اسب سواري از يك سو و ورزشهاي سنگين و انفرادي از قبيل وزنه برداري و دو ميداني و ... از سوي ديگر بزودي در شهرهاي مسجدسليمان و آبادان رونق گرفته و بتدريج در ساير مناطق نفتي گسترش يافت.
پس از فوتبال، رشته ورزشي گلف، ديگر رشته اي بود كه بواسطه كشف نفت در كشورمان به ايرانيان عرضه شد. با ورود به عصر نفت،‌ وزارتخانه ها و ادارات متعددي در كشور تاسيس شده است كه از قبل درآمد سرشار نفت امكانات مناسبي را به توسعه ورزش اختصاص داده اند. در اين زمينه خود شركت ملي نفت و بعدها وزارت نفت پيشگام اجراي طرح هاي مرتبط با تندرستي كاركنان با اعتنا به امر ورزش بوده است. پس از انقلاب اسلامي و خروج خارجيان از كشور، صنعت نفت به عنوان سازماني مجرب و ديرپا نسبت ب تطبيق ساختارهاي خود با مفاهيم ارزشي و پيام هاي معنوي انقلاب اسلامي اقدام و توسعه امر ورزش را با هدف تضمين سلامت روح و جسم كاركنان و خانواده هاي صنعت نفت در اولويت قرار داد.
در دهه هاي اخير شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب به عنوان يكي از اصلي ترين مراكز استقرار نيروي انساني صنعت نفت، با استفاده از توان و استعدادهاي موجود در بين كاركنان و خانواده هاي شاغلين ضمن حضور مستمر در ميادين ورزشي،‌ افتخارات بي نظيري را در عرصه هاي مختلف قهرماني به منصه ظهور رسانده است.
در سال 1380 باشگاه فرهنگي،‌ ورزشي مناطق نفتخيز جنوب به صورت رسمي فعاليت خود را آغاز كرد. باشگاهي كه هم اكنون در 41 رشته ورزشي داراي تيم است. اين باشگاه با اهدافي همچون توسعه و فراهم كردن امكانات ورزشي براي كاركنان، اعتلاي فرهنگ ديني و اسلامي در ورزش و همچنين توسعه ورزش قهرماني و همگاني در 2 بخش آقايان و بانوان شروع به فعاليت كرد.


اهداف سازمانی

1)  اهداف و دستاوردهای ورزش همگانی
تدوین طرح خانواده، ورزش، نشاط
تدوین همایش های خانوادگی
برگزاری جشنواره های ورزشی
طرح توسعه فضای ورزشی در مناطق نفتخیز جنوب
 
2)     اهداف و دستاوردهای ورزشی قهرمانی
توسعه ورزش قهرمانی جهت دستیابی به مقام ها و عناوین بین المللی و
جهانی
 
3)    اهداف و دستاوردهای ورزش بانوان
عضویت بانوان درکلیه سیاستگذاری ورزش در سطح مناطق
اختصاص حداقل 30%  بودجه به بخش ورزش بانوان
توسعه قهرمانی و همگانی بانوان

معرفی اماكن ورزشی مناطق نفت خيز جنوب در اهواز

آدرس: خرمکوشک، مجموعه فرهنگی، ورزشی شماره 3، تلفن: 22703
كوي فدائيان اسلام، آدرس: کوی فدائیان اسلام (نیوساید)، باشگاه نفت (شماره یک)، تلفن تماس
آقايان:23206، بانوان:23932
    شهرك نفت ، آدرس: شهرک نفت، فاز 5 ، مجتمع فرهنگی، ورزشی امام رضا (ع) ، تلفن
 آقايان: 64112، بانوان: 63468

 


گروه دورانV5.7.4.0