معرفی اماكن ورزشی مناطق نفت خیز جنوب در اهواز

مقدمه
نفت مهمترین كالای استراتژیك سده های اخیر برای نخسیتن بار در سال ۱۲۸۷به صورت اقتصادی در ایران و در منطقه مسجدسلیمان كشف شد. این ماده ارزشمند و تاسیس صنعت نفت به عنوان بزرگترین بنگاه اقتصادی، از این تاریخ به بعد به نوعی بر تمامی عرصه های اقتصادی،  اجتماعی و فرهنگی محیط های پیرامون خود تاثیر شگرف گذاشت، شكل گیری نوعی شهرنشینی متكی به امكانات شركتی‌ (دولتی)، تغییر سریع و بی وقفه سبك زندگی و از همه مهمتر ورود جلوه های مختلف مدرنیته به همراه سیل تجهیزات و تكنیك های فنی، از مهمترین تاثیرات ظاهری صنعت نفت بر اجتماع و مردمان محیط های پیرامونی است.

در این میان ورود انواع رشته های ورزش از دروازه نفت یكی از جلوه های روشن توسعه و تكوین صنعت نفت  در ایران در تجهت ارتقا سلامت روح و جسم كاركنان برای افزایش تولید است. فوتبال، تنیس، اسكواش، گلف و اسب سواری از یك سو و ورزشهای سنگین و انفرادی از قبیل وزنه برداری و دو میدانی و ... از سوی دیگر بزودی در شهرهای مسجدسلیمان و آبادان رونق گرفته و بتدریج در سایر مناطق نفتی گسترش یافت.

پس از فوتبال، رشته ورزشی گلف، دیگر رشته ای بود كه بواسطه كشف نفت در كشورمان به ایرانیان عرضه شد. با ورود به عصر نفت،‌ وزارتخانه ها و ادارات متعددی در كشور تاسیس شده است كه از قبل درآمد سرشار نفت امكانات مناسبی را به توسعه ورزش اختصاص داده اند. در این زمینه خود شركت ملی نفت و بعدها وزارت نفت پیشگام اجرای طرح های مرتبط با تندرستی كاركنان با اعتنا به امر ورزش بوده است. پس از انقلاب اسلامی و خروج خارجیان از كشور، صنعت نفت به عنوان سازمانی مجرب و دیرپا نسبت ب تطبیق ساختارهای خود با مفاهیم ارزشی و پیام های معنوی انقلاب اسلامی اقدام و توسعه امر ورزش را با هدف تضمین سلامت روح و جسم كاركنان و خانواده های صنعت نفت در اولویت قرار داد.

در دهه های اخیر شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب به عنوان یكی از اصلی ترین مراكز استقرار نیروی انسانی صنعت نفت، با استفاده از توان و استعدادهای موجود در بین كاركنان و خانواده های شاغلین ضمن حضور مستمر در میادین ورزشی،‌ افتخارات بی نظیری را در عرصه های مختلف قهرمانی به منصه ظهور رسانده است.

در سال ۱۳۸۰ باشگاه فرهنگی،‌ ورزشی مناطق نفتخیز جنوب به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز كرد. باشگاهی كه هم اكنون در ۴۱رشته ورزشی دارای تیم است. این باشگاه با اهدافی همچون توسعه و فراهم كردن امكانات ورزشی برای كاركنان، اعتلای فرهنگ دینی و اسلامی در ورزش و همچنین توسعه ورزش قهرمانی و همگانی در ۲ بخش آقایان و بانوان شروع به فعالیت كرد.

اهداف سازمانی

۱)  اهداف و دستاوردهای ورزش همگانی

تدوین طرح خانواده، ورزش، نشاط

تدوین همایش های خانوادگی

برگزاری جشنواره های ورزشی

طرح توسعه فضای ورزشی در مناطق نفتخیز جنوب


 
۲)     اهداف و دستاوردهای ورزشی قهرمانی

توسعه ورزش قهرمانی جهت دستیابی به مقام ها و عناوین بین المللی و جهانی


 
۳)    اهداف و دستاوردهای ورزش بانوان

عضویت بانوان درکلیه سیاستگذاری ورزش در سطح مناطق

اختصاص حداقل ۳۰%  بودجه به بخش ورزش بانوان

توسعه قهرمانی و همگانی بانوان

معرفی اماكن ورزشی مناطق نفت خیز جنوب در اهواز

 

آدرس: خرمکوشک، مجموعه فرهنگی، ورزشی شماره ۳، تلفن: ۲۲۷۰۳
كوی فدائیان اسلام، آدرس: کوی فدائیان اسلام (نیوساید)، باشگاه نفت (شماره یک)، تلفن تماس
آقایان:۲۳۲۰۶، بانوان: ۲۳۹۳۲
    شهرك نفت ، آدرس: شهرک نفت، فاز ۵، مجتمع فرهنگی، ورزشی امام رضا (ع) ، تلفن
 آقایان: ۶۴۱۱۲، بانوان: ۶۳۴۸۶


گروه دورانV6.0.5.0