اعضای هیئت مدیره
 

اعضای هیئت مدیره شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

 

علیرضا دانشی

مدیرعامل (عضو اصلی هيئت مديره)

 

غلامرضا نورانی

مدیر تولید

 

رامين روغنيان

مدیر امور فنی

 

مجيد ارشم

مدیر برنامه ریزی تلفیقی(عضو اصلی هيئت مديره)

 

علیرضا پاکدامن

مدیر مهندسی و ساختمان(عضو اصلی هيئت مديره)

 

حمید مدملی

مدیر امور مالی

 

منوچهر بارانی

مدیر منابع انسانی

 

يوسف مزرعه فرد

مدیر مدیريت تدارکات و امور کالا

 

ماشاءالله فتاحي نيا

مدیر تعمیرات تجهیزات صنعتی و ماشین آلات فرآیندی

 

یونس عباسی لرکی

مدیر تعمیر، تکمیل و خدمات فنی چاهها

 

امير بصيري

مدیر عملیات ترابری و پشتیبانی تولید نفت

 

غلامرضا کمالی

مدیر عملیات غیرصنعتی

 

عباس رضائی

رییس معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

محمدرضا جلودار ناصری

رییس امور حقوقی و قراردادها (عضو علی البدل هیئت مدیره)

 

محسن دهانزاده

عضو اصلی هیئت مدیره

 

محمد علی احمدی

عضو اصلی هیئت مدیره

 

محمد خانچی

عضو علی البدل هیئت مدیره
گروه دورانV6.0.5.0