پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

 

احمد محمدی

مدیرعامل (عضو اصلی هيئت مديره)

 

سعید کوتی

مدیر تولید

 

صادق فتح الهی

مدیر امور فنی (عضو اصلی هیئت مدیره)

 

فرید ادهمی

مدیر برنامه ریزی تلفیقی (عضو اصلی هيئت مديره)

 

ابراهیم پیرامون

مدیر مهندسی و ساختمان

 

مرتضی قربانی

مدیر امور مالی (عضو اصلی هيئت مديره)

 

منوچهر بارانی

مدیر منابع انسانی (عضو علی البدل هيئت مديره)

 

سعيد اميني زاده

مدیر تدارکات و امور کالا

 

همایون داودی فیل آبادی

سرپرست مدیریت تعمیرات تجهیزات صنعتی و ماشین آلات فرآیندی

 

یونس عباسی لرکی

مدیر تعمیر، تکمیل و خدمات فنی چاهها

 

مهران حسن وند

مدیر عملیات ترابری و پشتیبانی تولید نفت

 

محمدرضا جلودار ناصری

رییس امور حقوقی و قراردادها (عضو علی البدل هیئت مدیره)

 

غلامرضا کمالی

سرپرست مدیریت عملیات غیرصنعتی

گروه دورانV5.7.4.0