پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

فرم پرسش نامه ارزیابی سازندگان کالا
    مزایده و مناقصه مدیریت تدارکات و امور کالا
    کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
    08-21-89-9930037نشاسته دمای بالا مناقصه 1399/11/011400/03/251399/11/151399/12/25مشاهده اطلاعات کامل
    08-21-89-9930005بنتونایت مناقصه 1399/11/011400/03/251399/11/151399/12/25مشاهده اطلاعات کامل
    01-31-9933063روغن توربین68(HB100) مناقصه 1399/11/041400/03/221399/11/181399/12/18مشاهده اطلاعات کامل
    08-21-9630202ژلتون مناقصه 1399/10/201400/03/051399/11/041399/12/04مشاهده اطلاعات کامل
    02-30-9350022p/f MASONEILAN PRESSURE CONTROLLER مناقصه 1399/04/041400/03/031399/04/181399/10/22مشاهده اطلاعات کامل
    48-32-9700025تجهیزات مخابراتی مناقصه 1399/05/141399/12/161399/05/281399/07/14مشاهده اطلاعات کامل
    31-98803-53-015گیت ولو مناقصه 1399/09/111400/02/181399/09/251399/11/13مشاهده اطلاعات کامل
    01-31-9933074اتانول 70 درصد مناقصه 1399/09/051400/02/181399/09/191399/11/06مشاهده اطلاعات کامل
    08-38-9830080گیت ولو مناقصه 1399/09/081400/02/181399/09/221399/11/06مشاهده اطلاعات کامل
    31-98803-53-016بال ولو مناقصه 1399/09/081400/02/181399/09/221399/11/06مشاهده اطلاعات کامل
    31-98803-53-001چک ولو مناقصه 1399/09/081400/02/181399/09/221399/11/06مشاهده اطلاعات کامل
    31-89202-53-004شیرآلات مناقصه 1399/09/121400/02/151399/09/261399/11/13مشاهده اطلاعات کامل
    01-31-9580005p/f "Black silvalls & Bryson" Packaged clyol p/f "Farr" Air Filter p/f "Encodyne" Air exchanger مناقصه 1399/09/111400/02/151399/09/251399/11/13مشاهده اطلاعات کامل
    31-98812-53-013فلنج مناقصه 1399/09/111400/02/141399/09/251399/11/13مشاهده اطلاعات کامل
    31-98803-53-006safty relief valve مناقصه 1399/09/111400/02/141399/09/251399/11/13مشاهده اطلاعات کامل
    01-31-9633093Insulating Gasket Set مناقصه 1399/09/051400/03/221399/09/191399/11/06مشاهده اطلاعات کامل
    02-30-9650002لوازم ابزاردقیق مناقصه 1399/09/011400/02/151399/09/151399/10/29مشاهده اطلاعات کامل
    02-30-9750075لوازم ابزاردقیق مناقصه 1399/09/011400/02/151399/09/151399/10/29مشاهده اطلاعات کامل
    01-31-9833124لوله گالوانیزه بدون درز مناقصه 1399/09/031400/02/151399/09/171399/10/29مشاهده اطلاعات کامل
    01-31-9833203لوله hfw مناقصه 1399/08/281400/02/201399/09/121399/10/29مشاهده اطلاعات کامل
    < >
       آرشيو
    گروه دورانV5.7.4.0