پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مناقصه و مزايده
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
م م/ 0004/ 98مربوط به استفاده از خدمات آزمایشگاهی جهت آنالیز مغزه های نفت و گاز میادین بهره برداری نفت و گاز مارون تحت پوشش ملی مناطق نفتخیز جنوب دو مرحله ای 1398/02/251398/03/061398/03/041398/03/04مشاهده اطلاعات کامل
م م/ 0005/ 98مربوط به استفاده از خدمات آزمایشگاهی جهت آنالیز مغزه های نفت و گاز میادین بهره برداری نفت و گاز گچساران تحت پوشش ملی مناطق نفتخیز جنوب دو مرحله ای 1398/02/251398/03/061398/03/041398/03/04مشاهده اطلاعات کامل
م م/ 0358/ 97 مربوط به انجام خدمات خودرویی . هدایت 39 نفر راننده پایه دو. 2 نفر راننده پایه یکم 3 نفر راننده مجموعاً 44 نفر بصورت روزکار مورد نیاز عملیات ترابری سبک. مدیریت عملیات ترابری و پشتیبانی تولید. یک مرحله ای 1398/02/241398/03/061398/03/041398/03/04مشاهده اطلاعات کامل
م م/ 0014/ 98مربوط به خدمات مورد نیاز امور حقوقی و قراردادها روابط عمومی و آموزش و بهبود منابع انسانی ملی مناطق نفتخیز جنوب یک مرحله ای 1398/02/241398/03/061398/03/041398/03/04مشاهده اطلاعات کامل
م م/ 0359/ 97 مربوط به انجام خدمات خودرویی.هدایت 89 نفر راننده پایه دو (راننده سبک) بصورت دونوبتکار 12 ساعته مورد نیاز عملیات ترابری سبک. مدیریت عملیات ترابری و پشتیبانی تولید یک مرحله ای 1398/02/251398/03/061398/03/041398/03/04مشاهده اطلاعات کامل
م م/97/0344احداث جاده و محل چاه غرب 129 جنوب مارون یک مرحله ای 1398/02/151398/03/201398/02/281398/03/19مشاهده اطلاعات کامل
م م/ 0341/ 97 مربوط به احداث جاده و محل چاه غرب 1/154 جنوب گچساران یک مرحله ای 1398/02/101398/03/131398/02/231398/03/12مشاهده اطلاعات کامل
م م/97/0346انجام خدمات نگهداری از تاسیسات و سیستم تهویه ساختمانهای مرکزی در کوی فدائیان اسلام یک مرحله ای 1398/02/161398/02/291398/02/281398/02/28مشاهده اطلاعات کامل
م م/97/0360انجام خدمات تعمیرات اساسی و رفع اشکال ماشین آلات،عیب یابی،جداسازی قطعات،تمیز کاری،کنترل سیستمهای ابزار دقیق، تعمیر توربین، کمپرسور،پمپ بازرسی دستگاهها،باز و بستن قطعات،کمک انبارداری و پیگیری امور کالا یک مرحله ای 1398/02/121398/02/181398/02/171398/02/17مشاهده اطلاعات کامل
م م/97/0340انجام خدمات باز و بستن و تعمیر شیرآلات مختلف در واحدهای بهره برداری نمکزدایی گاز مایع تقویت فشار تزریق گاز در شرکت بهره بردارب نفت و گاز کارون مارون مسجد سلیمان گچساران آغاجاری و انجام خدمات آبدارخانه یک مرحله ای 1398/02/121398/02/181398/02/171398/02/17مشاهده اطلاعات کامل
م م/97/0347انجام خدمات فنی تخصصی نیمه فنی تنظیفات و آبدارخانه در کارگاه مرکزی آغاجاری یک مرحله ای 1398/02/121398/02/221398/02/211398/02/21مشاهده اطلاعات کامل
م م/97/0339انجام خدمات فنی و پشتیبانی کارگاه مرکزی اهواز و خدمات پشتیبانی در ادارات ستادی مدیریت تعمیرات تجهیزات صنعتی و ماشین آلات فرآیندی یک مرحله ای 1398/02/121398/02/181398/02/171398/02/17مشاهده اطلاعات کامل
م م/ 0355/ 97 مربوط به انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی ela طرح نگهداشت/ افزایش تولید مخازن منتخب شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب واقع در استانهای همجوار خوزستان دو مرحله ای 1398/02/081398/02/191398/02/181398/02/18مشاهده اطلاعات کامل
م م/ 0356/ 97 مربوط به انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی ela طرح نگهداشت/ افزایش تولید مخازن منتخب شرکت نفت دو مرحله ای 1398/02/081398/02/191398/02/181398/02/18مشاهده اطلاعات کامل
م م/ 0354/ 97 مربوط به انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی ELA طرح نگهداشت / افزایش تولید مخازن منتخب شرکت نفت دو مرحله ای 1398/02/081398/02/191398/02/181398/02/18مشاهده اطلاعات کامل
م م/ 0357/ 97 مربوط به احداث جاده و محل چاه غرب 025 جنوب ذیلایی (پسماند) یک مرحله ای 1398/02/041398/02/151398/02/141398/02/14مشاهده اطلاعات کامل
م م/ 0122/ 97 مربوط به تهیه و تامین و حمل و توزیع یخ کلیه ادارات و کارخانجات شرکت ملی مناطق در منطقه اهواز یک مرحله ای 1398/02/071398/02/301398/02/161398/02/29مشاهده اطلاعات کامل
م م/ 0350/ 97 مربوط به خدمات مورد نیاز واحد بایگانی سیستم جامع مالی و کنترل اموال مدیریت امور مالی ستاد شرکت ملی مناطق یک مرحله ای 1398/02/081398/02/191398/02/181398/02/18مشاهده اطلاعات کامل
م م/ 0345/ 97 مربوط به احداث جاده و محل چاه غرب 1/117 جنوب مارون (پسماند) یک مرحله ای 1398/02/161398/03/131398/02/291398/03/12مشاهده اطلاعات کامل
م م/ 0325/ 97 مربوط به احداث جاده و چاه غرب 388 شمال (ب) اهواز (پسماند) یک مرحله ای 1398/01/271398/02/231398/02/081398/02/22مشاهده اطلاعات کامل
م م/ 0301/ 97 مربوط به تهیه و تامین 30 دستگاه مینی بوس کولر دار مدل 1390 یک مرحله ای 1398/01/261398/02/081398/02/071398/02/07مشاهده اطلاعات کامل
م م/ 0353/ 97 مربوط به پروژه آماده سازی خط لوله 10 گاز آماک از واحد اهواز 1 تا واحد شیرین سازی آماک جهت توپکرانی هوشمند به روش PC یک مرحله ای 1398/01/261398/02/081398/02/071398/02/07مشاهده اطلاعات کامل
م م/ 0303/ 97 مربوط به تهیه و تامین 25 دستگاه مینی بوس کولر دار مدل 1390 و به بالا بصورت 12 ساعته با راننده جهت ایاب و ذهاب کارکنان عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون یک مرحله ای 1398/01/261398/02/081398/02/071398/02/07مشاهده اطلاعات کامل
م م/ 0310/ 97 مربوط به خدمات ابزارمندی و تعمیر و نگهداری ملزومات اداری حمل و جابجایی وسایل اداری در منطقه اهواز یک مرحله ای 1398/01/261398/02/081398/02/071398/02/07مشاهده اطلاعات کامل
م م/ 0361/ 97 مربوط به احداث جاده و محل چاه غرب 0005 جنوب کوپال یک مرحله ای 1398/02/141398/03/131398/02/251398/03/12مشاهده اطلاعات کامل
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
   آرشيو

V5.3.6.0