مناقصه و مزايده
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
م م/00/0313مرمت و بهسازي جاده و محوطه به همراه آماده سازي تاسيسات جانبي جهت نصب تلمبه درون چاهي جهت چاه 41 آبتيمور مناقصه یک مرحله ای 1400/11/041400/11/251400/11/131400/11/24مشاهده اطلاعات کامل
م م/00/0154مرمت و بهسازي جاده و محوطه به همراه آماده سازي تاسيسات جانبي جهت نصب تلمبه درون چاهي 60 اهواز مناقصه یک مرحله ای 1400/11/041400/11/251400/11/131400/11/24مشاهده اطلاعات کامل
م م/00/0254انجام خدمات حراست و نگهباني از پستهاي مرکز آموزش فنون اهواز مناقصه یک مرحله ای 1400/11/031400/11/201400/11/071400/11/19مشاهده اطلاعات کامل
م م/00/0311مرمت و بهسازي جاده و محوطه به همراه آماده سازي تاسيسات جانبي جهت نصب تلمبه درون چاهي جهت چاه 16 آبتيمور مناقصه یک مرحله ای 1400/11/041400/11/251400/11/131400/11/24مشاهده اطلاعات کامل
م م/00/0309تعميرات اساسي کارخانه گاز و گاز مايع 700 واحد دو مناقصه یک مرحله ای 1400/11/021400/11/201400/11/061400/11/19مشاهده اطلاعات کامل
م م/00/0150مرمت و بهسازي جاده و محوطه به همراه آماده سازي تاسيسات جانبي جهت نصب تلمبه درون چاهي SRP جهت چاه 489 اهواز مناقصه یک مرحله ای 1400/10/281400/11/251400/11/091400/11/24مشاهده اطلاعات کامل
م م/00/0240انجام خدمات تهيه، طبخ، سرو و توزيع دو وعده غذا(ناهارو شام) جهت امضا و همچنين خدمات تهيه و تامين يک وعده غذاي گرم (ناهار) جهت کارکنان در مجتمع فرهنگي/ ورزشي باشگاه ساحل و رستوران نيمروزي کارون مناقصه یک مرحله ای 1400/10/271400/12/231400/11/031400/12/22مشاهده اطلاعات کامل
م م/00/0228انجام خدمات پشتيباني طرح بازرسي، تعمير و احداث خط لوله مناقصه یک مرحله ای 1400/10/281400/11/181400/11/021400/11/17مشاهده اطلاعات کامل
م م/00/0289مربوط به احداث 2045 متر خط لوله 6 اينچ نفت از چاه 54 آبتيمور تا خط لوله 10 اينچ خروجي نفت آزادگان مناقصه یک مرحله ای 1400/11/091400/12/021400/11/181400/12/01مشاهده اطلاعات کامل
م م/99/0031/ت1تهيه و تامين 3 دستگاه کاميونت 5 تن، دو دستگاه کاميون اتاقي 10 تن، 5 دستگاه کاميون جراثقالدار 10 تن و 4 دستگاه سپتيک تانک جهت جمع آوري نفت خام به صورت 24 ساعته با دو راننده مورد نياز ترابري مناقصه یک مرحله ای 1400/10/271400/12/251400/11/091400/12/24مشاهده اطلاعات کامل
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
   آرشيو
گروه دورانV6.0.5.0