مناقصه و مزايده
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
م م/00/0026مربوط به خدمات تعمیرات تهویه و تبرید شهرک نفت مناقصه یک مرحله ای 1400/05/041400/05/251400/05/131400/05/24مشاهده اطلاعات کامل
م م/00/0039مربوط به انجام خدمات پست، نقشه کشی، کنترل فرم های اداری و خدمات چاپ و تکثیر مناقصه یک مرحله ای 1400/05/061400/06/011400/05/181400/05/31مشاهده اطلاعات کامل
م م/00/0025مربوط به انجام خدمات امور آبدارخانه های ناحیه صنعتی کارون در منطقه اهواز مناقصه یک مرحله ای 1400/05/041400/05/251400/05/131400/05/24مشاهده اطلاعات کامل
م م/99/0155مربوط به انجام کلیه ی خدمات نیروی انسانی در عملیات کالای آغاجاری مناقصه یک مرحله ای 1400/05/061400/05/251400/05/111400/05/24مشاهده اطلاعات کامل
م م/00/0053مربوط به برگزاری مناقصه مربوط به تهیه و تامین 61 دستگاه خودروی استیجاری پژو سمند و پارس بصورت 12 ساعته با یک راننده و 16 و 24 ساعته با دو راننده مورد نیاز عملیات ترابری سبک مدیریت عملیات ترابری و پشتی مناقصه یک مرحله ای 1400/05/091400/06/221400/05/161400/06/21مشاهده اطلاعات کامل
م م/99/0286مربوط به انجام خدمات تهیه طبخ سرو و توزیع دو وعده غذا (ناهار و شام) جهت اعضا و همچنین خدمات تهیه و تامین یک وعده غذای گرم (ناهار) جهت کارکنان در مجتمع فرهنگی/ ورزشی باشگاه شهرک نفت مناقصه یک مرحله ای 1400/04/291400/06/241400/05/091400/06/23مشاهده اطلاعات کامل
م م/00/0042مربوط به انجام خدمات آبدارخانه های ساختمان دو طبقه و کاروانهای اطراف منطقه اهواز مناقصه یک مرحله ای 1400/05/021400/05/251400/05/111400/05/24مشاهده اطلاعات کامل
م م/00/0024مربوط به انجام خدمات امور آبدارخانه های خرمکوشک و ادارات اطراف در منطقه اهواز مناقصه یک مرحله ای 1400/05/021400/05/251400/05/111400/05/24مشاهده اطلاعات کامل
م م/00/0085مربوط به تعمیرات اساسی 3 دستگاه پاور توربین (مجموعه شماره 5 ماشین آلات پروژه 99208) شامل پاور توربین کوپر بسمر 700CS پاور توربین کلارک تزریق گاز سیاهمکان و پاور توربین GEC بازگردانی پازنان آغاجاری مناقصه یک مرحله ای 1400/04/311400/06/291400/05/061400/06/28مشاهده اطلاعات کامل
م م/00/0040مربوط به استفاده از خدمات ارکان ثالث جهت انجام بخشی از خدمات پشتیبانی طرح های راه و ساختمان و طرح های نگهداشت و افزایش تولید مناقصه یک مرحله ای 1400/05/021400/06/311400/05/091400/06/30مشاهده اطلاعات کامل
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
   آرشيو
گروه دورانV6.0.5.0