پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مناقصه و مزايده
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
م م/99/0136مربوط به خدمات فضای سبز و تنظیفات ادارات و اماکن عمومی و تاسیسات کارون و کوت عبدالله در منطقه اهواز جديد! یک مرحله ای 1399/07/231399/09/171399/08/061399/09/16مشاهده اطلاعات کامل
م م/99/0181مربوط به خدمات تهیه و تامین کود صنعتی جهت منازل اماکن عمومی و ادارات شهرک نفت جديد! مناقصه 1399/09/011399/09/241399/09/101399/09/23مشاهده اطلاعات کامل
م م/99/0067مربوط به تهیه و تامین 20 دستگاه اتوبوس کولردار مدل 1387 و به بالا با راننده به صورت 12 ساعته داخلی جهت ایاب و ذهاب کارکنان در سطح شهر اهواز مورد نیاز عملیات ترابری اتوبوسرانی مدیریت عملیات ترابری و پش جديد! یک مرحله ای 1399/08/281399/09/091399/09/081399/09/08مشاهده اطلاعات کامل
م م/99/0178مربوط به استفاده از خدمات ساخت و نصب 40 مجموعه تاج سرچاهی در چاههای توسعه ای و تعمیری تحت پوشش شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب جديد! یک مرحله ای 1399/08/291399/09/101399/09/091399/09/09مشاهده اطلاعات کامل
م م/99/0121مربوط به انجام خدمات تعمیر و نگهداری اماکن و تاسیسات در مجتمع آموزش فنون اهواز  جديد! یک مرحله ای 1399/09/021399/09/131399/09/121399/09/12مشاهده اطلاعات کامل
م م/99/0175مربوط به توپکرانی هوشمند 3 رشته خ لوله 42 اینچ گاز آغار / دالان جديد! یک مرحله ای 1399/08/281399/09/091399/09/081399/09/08مشاهده اطلاعات کامل
م م/99/0159مربوط به انجام خدمات حراست و نگهبانی از پستهای حراست ادارات مرکزی (ستاد) یک مرحله ای 1399/08/281399/09/091399/09/081399/09/08مشاهده اطلاعات کامل
م م/99/0157مربوط به استفاده از خدمات مورد نياز معاونت زمين شناسی گسترشی یک مرحله ای 1399/08/211399/09/171399/09/011399/09/16مشاهده اطلاعات کامل
ت1/م م/0032/99مربوط به انجام خدمات تهیه و تامین 90 دستگاه چاپ و تکثیر جهت کارهای چاپی ادارات و شرکتهای تابعه یک مرحله ای 1399/09/011399/09/241399/09/101399/09/23مشاهده اطلاعات کامل
فرآخوان شناسایی پیمانکاربرون سپاری و واگذاری معاملات متوسط دستورکاری تعمیرات منازل و اماکن و تاسیسات واقع در کوی فدائیان اسلام، شهرک نفت، کارون، کوت عبدالله و سطح شهر یک مرحله ای 1399/09/011399/09/161399/09/151399/09/15مشاهده اطلاعات کامل
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
   آرشيو
گروه دورانV5.7.4.0