پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مناقصه و مزايده
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
م م/99/0108مربوط به تهیه و تامین 104 دستگاه خودرو کولردار پژو 405 پژو پارس سمند بصورت 24 ساعته با دو راننده مورد نیاز عملیات ترابری سبک مدیریت عملیات ترابری و پشتیبانی تولید  جديد! یک مرحله ای 1399/07/021399/07/131399/07/121399/07/12مشاهده اطلاعات کامل
م م/99/0144مربوط به انجام خدمات خودرویی (هدایت) 106 نفر راننده پایه دوم (راننده مینی بوس) 90 نفر به صورت دونوبتکار دوازده ساعته و 16 نفر به صورت روزکار مورد نیاز عملیات ترابری اتوبوسرانی مدیریت عملیات ترابری جديد! یک مرحله ای 1399/07/021399/07/131399/07/121399/07/12مشاهده اطلاعات کامل
م م/99/0138مربوط به مرمت و بهسازی جاده و محل چاه 193 مارون یک مرحله ای 1399/06/221399/07/131399/06/261399/07/12مشاهده اطلاعات کامل
ت1/م م/0299/98مربوط به انجام خدمات نگهداری از تاسیسات و سیستم های تهویه ساختمانهای مرکزی در کوی فدائیان اسلام یک مرحله ای 1399/07/011399/07/281399/07/121399/07/27مشاهده اطلاعات کامل
م م/99/0065مربوط به تعمیر و نگهداری تجهیزات سخت افزاری/ نرم افزاری رایانه ها و دستگاههای جانبی یک مرحله ای 1399/06/271399/07/071399/07/061399/07/06مشاهده اطلاعات کامل
م م/99/0150مربوط به تعمیر اساسی مخزن ائتلاف کننده آسماری نمکزدایی اهواز 2 به شماره اموال 111230263 یک مرحله ای 1399/06/301399/07/071399/07/061399/07/06مشاهده اطلاعات کامل
م م/99/0094مربوط به تعمیر اساسی یک دستگاه توربین رستون TB4000 ردیف 4 ایستگاه تقویت فشار گاز اهواز سه یک مرحله ای 1399/06/301399/07/071399/07/061399/07/06مشاهده اطلاعات کامل
م م/99/0124مربوط به احداث جاده و آماده سازی محل چاه شرق 039 جنوب (خ) مارون یک مرحله ای 1399/06/221399/07/201399/07/021399/07/19مشاهده اطلاعات کامل
م م/99/0135مربوط به مرمت و بهسازی جاده و محل چاه 9 کوپال یک مرحله ای 1399/06/291399/07/201399/07/021399/07/19مشاهده اطلاعات کامل
م م/99/0139مربوط به مرمت و بهسازی جاده و محل چاه 131 مارون یک مرحله ای 1399/06/291399/07/201399/07/021399/07/19مشاهده اطلاعات کامل
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
   آرشيو

گروه دورانV5.7.4.0