مناقصه و مزايده
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
م م/00/0187مربوط به انجام خدمات تعمیرات اساسی و رفع اشکال ماشین آلات، عیب یابی، جداسازی قطعات، تمیزکاری، کنترل سیستم های ابزار دقیق تعمیر توربین، کمپرسور پمپ جديد! مناقصه یک مرحله ای 1400/07/181400/08/051400/07/211400/08/04مشاهده اطلاعات کامل
م م/00/0085مربوط به تعمیرات اساسی 3 دستگاه پاور توربین (مجموعه شماره 5 ماشین آلات پروژه 99208) شامل پاور توربین کوپر بسمر 700CS پاور توربین کلارک تزریق گاز سیاهمکان و پاورتوربین GEC  جديد! مناقصه یک مرحله ای 1400/07/191400/09/171400/07/251400/09/16مشاهده اطلاعات کامل
م م/00/0097مربوط به تهیه و تامین 9 دستگاه خودرو کولردار پژو 405 پژو پارس سمند بصورت 12 ساعته با یک راننده مورد نیاز دفتر هماهنگی تهران از طریق مدیریت عملیات ترابری و پشتیبانی تولید جديد! مناقصه یک مرحله ای 1400/07/241400/10/061400/08/051400/10/05مشاهده اطلاعات کامل
م م/00/0098مربوط به تهیه و تامین 20 دستگاه اتوبوس کولردار مدل 1387 و به بالا با راننده بصورت 12 ساعته داخلی مورد نیاز عملیات ترابری اتوبوسرانی مدیریت عملیات ترابری و پشتیبانی تولید جديد! مناقصه یک مرحله ای 1400/07/241400/11/041400/08/051400/11/03مشاهده اطلاعات کامل
م م/00/0050مربوط به تامین افسر ایمنی جهت دکلهای تعمیراتی کارگاهی لوله مغزی سیار و پمپ تراکهای مدیریت تعمیر تکمیل و خدمات فنی چاهها مناقصه یک مرحله ای 1400/07/211400/08/121400/08/011400/08/11مشاهده اطلاعات کامل
م م/00/0081مربوط به انجام خدمات حراست و نگهبانی از پستهای کوی فدائیان اسلام زیتون کارمندی و ملی راه مناقصه یک مرحله ای 1400/07/241400/09/081400/07/281400/09/07مشاهده اطلاعات کامل
م م/00/0184مربوط به انجام مطالعات مهندسی مقدماتی پروژه ملزومات و تنگناهای واحد موجود مارون خامی جهت توسعه مخزن مناقصه دو مرحله ای 1400/07/241400/09/121400/08/031400/09/11مشاهده اطلاعات کامل
م م/00/0033مربوط به انجام خدمات خودرویی (هدایت) 122 نفر راننده سبک بصورت روزکار مورد نیاز عملیات ترابری و پشتیبانی تولید مناقصه یک مرحله ای 1400/07/241400/09/221400/08/051400/09/21مشاهده اطلاعات کامل
م م/00/0208مربوط به مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 109 آغاجاری مناقصه یک مرحله ای 1400/07/241400/08/171400/08/031400/08/16مشاهده اطلاعات کامل
م م/00/0205مربوط به مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 34 کوپال مناقصه یک مرحله ای 1400/07/211400/08/171400/08/011400/08/16مشاهده اطلاعات کامل
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
   آرشيو
گروه دورانV6.0.5.0