پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مزایده مناقصه - شرکت بهره برداری نفت و گاز گچسارن
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
156/ج ن/99خريد قطعات كمپرسور پيچشي دو مرحله ای 1399/05/281399/08/111399/06/181399/07/20مشاهده اطلاعات کامل
158/ج ن/99خريد شير سوخت سيستم جديد كنترل توربين رولزرويس دو مرحله ای 1399/05/261399/08/111399/06/181399/07/20مشاهده اطلاعات کامل
157/ج ن/99خريد پوزيشنر BARTE سيستم جديد سوخت توربين رولزرويس دو مرحله ای 1399/05/261399/08/111399/06/181399/07/20مشاهده اطلاعات کامل
155/ج ر/99خريد مجموعه شير سوخت توربين TA دو مرحله ای 1399/05/141399/07/271399/06/121399/07/13مشاهده اطلاعات کامل
153/ج ن/99خريد سيم وايرلاين دو مرحله ای 1399/05/141399/07/131399/05/291399/06/30مشاهده اطلاعات کامل
151/ج ن/99خريد تجهيزات ابزار دقيقي دو مرحله ای 1399/04/301399/07/201399/06/051399/07/06مشاهده اطلاعات کامل
154/ج ع/99خريد 6 قلم شيرآلات دو مرحله ای 1399/04/301399/07/131399/05/291399/06/30مشاهده اطلاعات کامل
152/ج ر/99خريد الكترو موتور سل فن دو مرحله ای 1399/04/251399/07/131399/05/291399/06/30مشاهده اطلاعات کامل
150/ج ح/99خريد ورق استيل مشبك309 دو مرحله ای 1399/04/251399/07/061399/05/221399/06/23مشاهده اطلاعات کامل
149/ج ح/99خريد پليت كركره گالوانيزه دو مرحله ای 1399/04/251399/07/061399/05/221399/06/23مشاهده اطلاعات کامل
148/ج ح/99خريد اقلام قفسه بندي دو مرحله ای 1399/04/251399/07/061399/05/221399/06/23مشاهده اطلاعات کامل
147/ج ح/99خريد پليت كركره گالوانيزه و قوطي پروفيل دو مرحله ای 1399/04/251399/07/061399/05/221399/06/23مشاهده اطلاعات کامل
141/ج د/99خريد قطعات كمپرسور دو مرحله ای 1399/04/221399/06/301399/05/151399/06/16مشاهده اطلاعات کامل
125/ج ك/99خريد لودر دو مرحله ای 1399/04/221399/06/301399/05/151399/06/16مشاهده اطلاعات کامل
124/ج ك/99خريد گريدر دو مرحله ای 1399/04/221399/06/301399/05/151399/06/16مشاهده اطلاعات کامل
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
   آرشيو
گروه دورانV5.7.4.0