پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مناقصه و مزايده
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
م م/98/0103مربوط به انجام خدمات تعمیرگاهی (72 نفر) جديد! یک مرحله ای 1398/05/231398/06/041398/06/031398/06/03مشاهده اطلاعات کامل
م م/98/0094مربوط به خدمات مورد نياز معاونت زمين شناسي گسترشي جديد! یک مرحله ای 1398/05/271398/06/071398/06/061398/06/06مشاهده اطلاعات کامل
م م/98/0058مربوط به مرمت وبهسازي جاده و محوطه چاه 56 گچساران جديد! یک مرحله ای 1398/05/271398/06/251398/06/091398/06/24مشاهده اطلاعات کامل
م م/98/0043مربوط به انجام خدمات امور آبدارخانه هاي ساختمان چهار طبقه در منطقه اهواز جديد! یک مرحله ای 1398/05/271398/06/071398/06/061398/06/06مشاهده اطلاعات کامل
م م/98/0095مربوط به انجام خدمات حراست و نگهبانی از پستهای مرکز آموزش فنون اهواز جديد! یک مرحله ای 1398/05/271398/06/071398/06/061398/06/06مشاهده اطلاعات کامل
م م/98/0102مربوط به انجام خدمات فني و غير فني وخدمات پشتيباني مورد نياز طرح احداث وتوسعه واحدهاي بهره برداري و تلمبه خانه هاي نفت و طرح توسعه ميادين جديد! یک مرحله ای 1398/05/271398/06/071398/06/061398/06/06مشاهده اطلاعات کامل
م م/98/0096مربوط به انجام خدمات حراست و نگهبانی از پستهای اماکن و منازل کارون و کوت عبدالله جديد! یک مرحله ای 1398/05/271398/06/071398/06/061398/06/06مشاهده اطلاعات کامل
م م/98/0042مربوط به انجام خدمات امور آبدارخانه هاي ساختمان پنج طبقه بلوک 2 در منطقه اهواز جديد! یک مرحله ای 1398/05/271398/06/071398/06/061398/06/06مشاهده اطلاعات کامل
م م/98/0071مربوط به احداث جاده و محل چاه غرب 298 شمال مارون پسماند جديد! مناقصه 1398/05/191398/06/111398/05/281398/06/10مشاهده اطلاعات کامل
م م/98/0110مربوط به جايگزيني مخزن ذخيره آب ورودي کارخانه گاز و گاز مايع900 جديد! یک مرحله ای 1398/05/231398/06/041398/06/031398/06/03مشاهده اطلاعات کامل
م م/97/0299/ت1مربوط به استفاده از خدمات دو دستگاه لوله مغزي سيار همراه با کليه ادوات و تجهيزات مورد نياز جهت ميادين تحت پوشش شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران وساير مناطق عملياتي شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب جديد! یک مرحله ای 1398/05/231398/05/291398/05/281398/05/28مشاهده اطلاعات کامل
م م/98/0118مربوط به انجام خدمات پشتيباني طرح بازرسي تعمير و احداث خطوط لوله جديد! یک مرحله ای 1398/05/281398/06/101398/06/091398/06/09مشاهده اطلاعات کامل
م م/98/0119مربوط به استفاده از خدمات يک دستگاه لوله مغزي سيار همراه با تجهيزات E.LINE وکليه ادوات مورد نياز جهت ميادين تحت پوشش شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب جديد! یک مرحله ای 1398/05/281398/06/031398/06/021398/06/02مشاهده اطلاعات کامل
م م/98/0068مربوط به خدمات فضاي سبز و تنظيفات ادارات واماکن عمومي وتاسيسات کارون وکوت عبدالله در منطقه اهواز جديد! مناقصه 1398/05/231398/06/041398/06/031398/06/03مشاهده اطلاعات کامل
م م/98/0105مربوط به تهيه وتامين 3 دستگاه آمبولانس با تجهيزات کامل پزشکي کولردار بصورت 24 ساعته با دو راننده مورد نياز عمليات ترابري سبک مديريت عمليات ترابري وپشتيباني توليد جديد! یک مرحله ای 1398/05/231398/06/041398/06/031398/06/03مشاهده اطلاعات کامل
م م/98/0104مربوط به انجام خدمات تعميرگاهي (86 نفر) جديد! یک مرحله ای 1398/05/231398/06/041398/06/031398/06/03مشاهده اطلاعات کامل
م م/98/0054مربوط به انجام خدمات فضای سبز و تنظیفات محوطه در مجتمع آموزش فنون جديد! یک مرحله ای 1398/05/231398/06/041398/06/031398/06/03مشاهده اطلاعات کامل
م م/98/0009تهیه و تامین 3 دستگاه کامیون کشنده ولوو شش در چهار مدل 1386 به بالا بصورت 24 ساعته با دو راننده جهت دستگاههای چاه پیمانی واحد خدمات فنی چاهها مورد نیاز مدیریت تعمیرتکمیل و خدمات فنی چاهها از طریق عملی جديد! فراخوان 1398/05/231398/06/041398/06/031398/06/03مشاهده اطلاعات کامل
م م/0357/97 ت 1احداث جاده و محل چاه غرب 025 جنوب ذیلایی فراخوان 1398/05/231398/06/041398/06/031398/06/03مشاهده اطلاعات کامل
م م/97/0314/ت1 مربوط به استفاده از خدمات دودستگاه لوله مغزي سيار همراه با کليه ادوات وتجهيزات مورد نياز جهت ميادين تحت پوشش شرکت بهره برداري نفت وگاز مارون وآغاجاري و ساير مناطق عملياتي شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب یک مرحله ای 1398/05/231398/05/291398/05/281398/05/28مشاهده اطلاعات کامل
م م/98/0091مربوط به احداث جاده و محل چاه غرب 163 جنوب گچساران یک مرحله ای 1398/05/261398/06/251398/06/091398/06/24مشاهده اطلاعات کامل
م م/97/0270/ت1مربوط به برگزاری مناقصه تهیه و تامین 48 دستگاه خودرو وانت تک کابین و مزدا دو کابین کولردار بصورت 12 ساعته با یک راننده مورد نیاز عملیات ترابری سبک مدیریت عملیات ترابری و پشتیبانی تولید مناقصه 1398/05/131398/05/241398/05/231398/05/23مشاهده اطلاعات کامل
م م/98/0014/ت1مربوط به خدمات مورد نیاز امور حقوقی و قراردادها روابط عمومی و آموزش و بهبود منابع انسانی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب یک مرحله ای 1398/05/131398/05/211398/05/201398/05/20مشاهده اطلاعات کامل
م م/98/0086مربوط به استقرارسیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی در واحد آموزش ستاد شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب مجتمع آموزش فنون اهواز و واحدهای آموزش شرکتهای بهره برداری نفت وگازکارون مارون گچساران آغاجاری مسجدسلیمان دو مرحله ای 1398/05/131398/05/241398/05/231398/05/23مشاهده اطلاعات کامل
م م/ 0048/ 98مربوط به تهیه و تامین 3 دستگاه کامیونت 5 تن دو دستگاه کامیون اتاقی 10 تن 5 دستگاه کامیون جراثقالدار 10 تن مناقصه 1398/05/061398/05/171398/05/161398/05/16مشاهده اطلاعات کامل
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
   آرشيو

V5.3.6.0