پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مناقصه و مزايده
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
م م/98/0247مربوط به انجام خدمات فنی و پشتیبانی در ادارات ستادی مدیریت تعمیرات تجهیزات صنعتی و ماشین آلات فرآیندی یک مرحله ای 1398/12/281399/01/311399/01/191399/01/30مشاهده اطلاعات کامل
م م/98/0244مربوط به انجام خدمات فنی تخصصی نیمه فنی تنظیفات و آبدارخانه در کارگاه مرکزی آغاجاری و بخش تعمیرات توربین و کمپروسورهای گازی یک مرحله ای 1398/12/281399/01/311399/01/191399/01/30مشاهده اطلاعات کامل
م م/98/0279مربوط به انجام خدمات تعمیرات اساسی و رفع اشکال ماشین آلات عیب یابی، جداسازی قطعات تمیزکاری کنترل سیستم های ابزار دقیق ، تعمیر توربین کمپرسور پمپ بازرسی دستگاهها باز و بستن قطعات کمک انبارداری و پیگیر یک مرحله ای 1398/12/281399/01/311399/01/191399/01/30مشاهده اطلاعات کامل
م م/98/0269مربوط به انجام خدمات مربوط به راهبرداري تصفيه خانه فاضلاب مجتمع آموزش فنون اهواز یک مرحله ای 1398/12/211399/01/241398/12/281399/01/23مشاهده اطلاعات کامل
م م/98/0240مربوط به انجام خدمات تهیه تامین حمل و توزیع یخ کلیه ادارات و کارخانجات شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب یک مرحله ای 1398/12/191399/02/071398/12/281399/02/06مشاهده اطلاعات کامل
م م/98/0253مربوط به انجام خدمات امور آبدارخانه های ناحیه صنعتی کارون در منطقه اهواز یک مرحله ای 1398/12/171399/01/311398/12/261399/01/30مشاهده اطلاعات کامل
م م/0177/93انجام مناقصه پستهاي خدمات حراست و نگهباني از پروزه جمع آوري و افزايش توان تزريق گاز در ميادين كرنج و پارس مناقصه 1393/05/281393/06/111393/06/11مشاهده اطلاعات کامل
م م/0113/93احداث جاده و محل چاه غرب 191 شمال مارون مناقصه 1393/05/271393/06/101393/06/10مشاهده اطلاعات کامل
م م0178/93مربوط به تامين ويبراتور براي انجام عمليات vsp در چاهها مناقصه 1393/05/261393/06/091393/06/09مشاهده اطلاعات کامل
م م/0087/93 مربوط به تعميرات كلی و بهسازی منازل نوع سی شهرك نفت ( مرحله اول سال ۱۳۹۳) مناقصه 1393/05/221393/06/051393/06/05مشاهده اطلاعات کامل
م م/0158/93احداث جاده و محل چاه غرب 027 جنوب (ب) آغاجاري مناقصه 1393/05/211393/06/011393/06/01مشاهده اطلاعات کامل
م م/0165/93احداث جاده و محل چاه غرب 031 جنوب مارون مناقصه 1393/05/211393/06/011393/06/01مشاهده اطلاعات کامل
م م/0161/93مرمت و بهسازي جاده و محوطه چاههاي 59 و 281 و66 اهواز مناقصه 1393/05/221393/06/011393/06/01مشاهده اطلاعات کامل
م م/0311/91احداث تصفيه خانه آب صنعتي و برجهاي اكيسژن زدا در واحدهاي نمكزدايي شركت مارون مناقصه 1393/05/221393/06/051393/06/05مشاهده اطلاعات کامل
م م/0346/92ت1 پروژه نصب تجهيزات جداكننده آلودگي همراه گاز در ايستگاه تزريق گاز آغاجاري مناقصه 1393/05/221393/06/051393/06/05مشاهده اطلاعات کامل
م م/0083/93احداث خطوط لوله و تسهيلات لازم به منظور تزريق گاز در مخزن پرنچ به صورت EPC مناقصه 1393/05/131393/05/221393/05/22مشاهده اطلاعات کامل
م م/0119/93م م/0119/93 بهسازي وتكميل سيستهاي اعلان حريق خوابگاههاي مركز آموزش و فنون برومي مناقصه 1393/05/131393/05/221393/05/22مشاهده اطلاعات کامل
م م/0141/93م م/0141/93 انجام خدمات آبدارخانه هاي ناحيه صنعتي كارون در منطقه اهواز مناقصه 1393/05/131393/05/221393/05/22مشاهده اطلاعات کامل
م م/0138/93 انجام خدمات تهيه ، طبخ سرو و توزيع سه وعده غذا و همچنين خدمات اتاقداري در مهمانسراي خرمكوشك و پانسيون سعدي مناقصه 1393/05/131393/05/221393/05/22مشاهده اطلاعات کامل
م م/0140/93انجام خدمات تعميرات تهويه و تبريد اماكن و تاسيسات در ناحيه مركزي اهواز مناقصه 1393/05/131393/05/221393/05/22مشاهده اطلاعات کامل
م م/0128/93برگزاري مناقصه پروژه نصب سيستم ايمني و تجهيزات اطفا حريق و مخابرات احداث تاسيسات جايگزيني ناشي از احداث سد گتوند عليا مناقصه 1393/05/161393/05/251393/05/25مشاهده اطلاعات کامل
م م/0164/93مرمت و بهسازي جاده و محوطه چاههاي مناطق رگ سفيد و پازنان از جمله چاههاي 123و 109 پازنان و 110 رگ سفيد و.... مناقصه 1393/05/191393/06/021393/06/02مشاهده اطلاعات کامل
م م/0139/93انجام خدمات امور آبدارخانه هاي خرمكوشك و ادارات اطراف در منطقه اهواز مناقصه 1393/04/151393/05/251393/05/25مشاهده اطلاعات کامل
م م/0039/93تامين خدمات حراست و نگهباني و همچنين خدمات اداري و آموزشي در آموزشگاه شهيد الماسي حراست شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب مناقصه 1393/05/181393/06/011393/06/01مشاهده اطلاعات کامل
م م/0344/92/ت1 احداث جاده و محل چاه غرب 226 شمال اهواز مناقصه 1393/05/151393/05/291393/05/29مشاهده اطلاعات کامل
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
   آرشيو

V5.3.6.0