• تاريخ :
   ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ 
    /  4
درخشش بین المللی مناطق نفت خیز جنوب در حوزه مطالعات پژوهشی ازدیاد برداشت
دکتر ابوذر میرزائی پیامن دانش آموخته مقطع دکترای مهندسی نفت در 7 سال گذشته با انجام پژوهش های آزمایشگاهی، شبیه سازی، مدلسازی و محاسباتی وانتشار 12 مقاله، نقش موثری در شناخت مکانیسم های حاکم بر عملیات تزریق آب در مخازن کربناته شکافدار و مدلسازی مربوطه داشته است.
دکتر ابوذر میرزائی پیامن دانش آموخته مقطع دکترای مهندسی نفت در 7 سال گذشته با انجام پژوهش های آزمایشگاهی، شبیه سازی، مدلسازی و محاسباتی وانتشار 12 مقاله، نقش موثری در شناخت مکانیسم های حاکم بر عملیات تزریق آب در مخازن کربناته شکافدار و مدلسازی مربوطه داشته است.

درخشش بين المللي مناطق نفت خيز جنوب  در حوزه مطالعات پژوهشي ازدياد برداشت

 از طريق تزريق آب در مخازن کربناته شکافدار

یکی از روش های معمول ازدیاد برداشت از مخازن کربناته شکافدار در خارج از کشور تزریق آب یا Water Flooding است که غالباً قبل از هر روش ازدیاد برداشت دیگری مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به اینکه بخش اعظمی از مخازن نفتی کشور و مناطق نفت خيز جنوب را مخازن کربناته شکافدار تشکیل می دهد پژوهش هاي نوين در زمینه عملیات تزریق آب در این مخازن جهت افزايش ضريب بازيافت نفت از نیازهای اصلی کشور بوده و توجه ویژه ای را می طلبد.

در این زمینه و در سطح بین المللی فعالیت های پژوهشی متعددی صورت گرفته و نتایج آنها به صورت مقالات در مجلات معتبر منتشر شده است. در میان پژوهشگران و دانشمندانی که در این زمینه بیشترین مقالات پژوهشی را در معتبرترین مجلات مهندسی نفت دنیا منتشر کرده اند و بیشترین ارجاعات علمی نیز به کارهای آنان صورت پذیرفته است دکتر ابوذر میرزائی پیامن تنها نفر ایرانی موجود در این لیست بوده كه از کارشناسان اداره مهندسی نفت شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب است و فعالیت پژوهشی خود را در این زمینه از سال 2011 آغاز کرده است.

دکتر میرزائی پیامن که مدرس دانشگاه و دانش آموخته مقطع دکترای مهندسی نفت از دانشگاه صنعتی شریف است طی 7 سال گذشته و در راستاي اهداف توليدي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب با انجام پژوهش های آزمایشگاهی، شبیه سازی، مدلسازی و محاسباتی با انتشار 12 مقاله در معتبرترین مجلات علمی مهندسی نفت و شیمی دنیا نقش موثری در شناخت مکانیسم های حاکم بر عملیات تزریق آب در مخازن کربناته شکافدار و مدلسازی مربوطه داشته است.

به این مقالات که توسط انتشارات علمی Elsevier ، Springer ، Wiley و انجمن مهندسی شیمی آمریکا به چاپ رسیده است تا کنون بیش از 450 بار توسط پژوهشگران خارجی ارجاع شده است که بیانگر تاثیر قوی فعالیتهای علمی نامبرده در حوزه علمی ازدیاد برداشت از مخازن کربناته شکافدار است.

انتشار اين مقالات در معتبرترين مجلات علمي مهندسي نفت دنيا تحت نام شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب ضمن برجسته کردن نام اين شرکت در حوزه مطالعات پژوهشي و توسعه اي مربوطه بيانگر وجود پتانسيل هاي علمي پژوهشي بين المللي درون کشور و شرکت ملي نفت ايران است.

 

فهرست مقالات 12 گانه دکتر ابوذر میرزائی پیامن در زمینه تزریق آب در مخازن کربناته شکافدار:

 1. Experimental study of dynamic imbibition during water flooding of naturally fractured reservoirs. Journal of Petroleum Science and Engineering, 174, 1-13 (2018)
 2. Scaling One- and Multi-Dimensional Co-Current Spontaneous Imbibition Processes in Fractured Reservoirs. Fuel 196, 458–472 (2017)
 3. Index for Characterizing Wettability of Reservoir Rocks Based on Spontaneous Imbibition Recovery Data. Energy and Fuels 27 (12), 7360−7368 (2013)
 4. An analytic solution for the frontal flow period in 1-D counter-current spontaneous imbibition into fractured porous media including gravity and wettability effects. Transport in Porous Media 89, 49-62 (2011)
 5. Study on non-equilibrium effects during spontaneous imbibition. Energy and Fuels 25 (7), 3053-3059 (2011)
 6. Scaling Equations for Oil/Gas Recovery from Fractured Porous Media by Counter-Current Spontaneous Imbibition: From Development to Application. Energy and Fuels 27 (8), 4662-4676 (2013)
 7. Modified shape factor incorporating gravity effects for scaling countercurrent imbibition. Journal of Petroleum Science and Engineering 150, 108–114 (2017)
 8. Experimental study of some important factors on nonwetting phase recovery by cocurrent spontaneous imbibitions. Journal of Natural Gas Science & Engineering 27 (2), 1213-1228 (2015)
 9. Incorporation of viscosity scaling group into analysis of MPMS index for laboratory characterization of wettability of reservoir rocks. Journal of Petroleum Exploration and Production Technology 7 (1), 205–216 (2017)
 10. A full approximate analytic solution to the problem of spontaneous imbibition in porous media. Special Topics & Reviews in Porous Media — An International Journal 7 (2): 141–147 (2016)
 11. Analysis of spontaneous imbibition when taking into account the resistive gravity forces: displacement characteristics and scaling. Journal of Unconventional Oil and Gas Resources 12, 68-86 (2015)
 12. Scaling of Recovery by Cocurrent Spontaneous Imbibition in Fractured Petroleum Reservoirs. Energy Technology 2, 166-175 (2014)
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

  V5.3.6.0