عنوان گروه خبري / اخبار شوراي عالي پژوهش .
  • ساعت : ۹:۳۶:۲۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ 
دومین جلسه شورای پژوهش شركت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب برگزار گردید

دومين جلسه شوراي پژوهش شركت ملي مناطق نفت‌خيز جنوب در روز شنبه 5 مردادماه با حضور مدير عامل، اعضاء شوراي پژوهش و نمايندگان ادارات متقاضي، برگزار گرديد

در اين جلسه پس از بحث هاي فني و كارشناسي و تبادل نظر توسط اعضاي شورا، تعداد 2 پروژه پژوهشي جامع سازي شده،مورد تصويب قرار گرفت و مقرر گرديد مراحل انعقاد قرارداد آنها توسط اداره پژوهش و فناوري صورت پذيرد.

از ديگر مصوبات اين جلسه، تصويب 4 عنوان پژوهشي بود كه مي بايست در مرحله بعد توسط گروه هاي تخصصي جامع سازي گردند.

همچنين شوراي پژوهش و فناوري  كليات حمايت از مراكز بومي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب را مصوب نمود و به اداره پژوهش و فناوري ماموريت داده شد تا دستورالعمل، با توجه به نظرات اعضاي محترم شورا نهايي گردد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها