• تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ 
معرفی 4 پروژه برجسته فنی عملیاتی

مدير امور فني مناطق نفتخيز جنوب اعلام كرد

معرفي  4 پروژه برجسته  فني/عملياتي 

مدير امور فني شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب 4 پروژه برجسته و منحصر به فرد فني و عملياتي اين شركت را معرفي و تشريح كرد.

به گزارش روابط عمومي، مهندس صادق فتح الهي ضمن تقدير از تلاش هاي بي وقفه كاركنان مديريت امور فني مناطق نفتخيز جنوب و شركت هاي تابع در راستاي پايداري توليد، گفت: خوشبختانه موفق شديم در بازه زماني شهريور 97 تا 98، اقدامات برجسته اي را با تكيه بر دانش فني كاركنان شركت و استفاده از دانش و توان بخش خصوصي داخلي محقق كنيم كه موجبات پايداري توليد و رفع موانع اساسي فرايند آن را فراهم آورده يا در آبنده نزديك خواهند آورد.

وي افزود: پروژه ساخت داخل و آزمايش ميداني پكرهاي قابل نصب/برداشت را با هدف استفاده حداكثري از توانمندي، دانش و پتانسيل علمي دانشگاه ها و مراكز علمي كشور در ساخت ابزار درون چاهي براي انجام عمليات مختلف چاههاي نفت و گاز از جمله اسيدكاري انتخابي، چاه آزمايي انتخابي، تزريق سيمان و تزريق ژل، آغاز و پس از آزمايشات مفصل كارگاهي و تاييد عملكرد مناسب آن در شرايط مشابه شرايط درون چاهي، سفارش ساخت آن را به سازنده ي محترم ارائه داديم.

مهندس فتح الهي، پروژه ژل پلاگ براي مسدودسازي موقت لايه توليدي و انجام عمليات تعمير چاهها را پروژه اي مهم جهت  تامين و استفاده از مواد ژل موقت براي مسدودسازي لايه توليدي و جلوگيري از هرزروي سيال حفاري به لايه هاي توليدي و كاهش آسيبهاي سازندي دانست و اذعان داشت: پس از مطالعه و انجام بررسي هاي مربوطه، ژل مناسب انتخاب و پس از انجام آزمايشات و تاييد در مرحله آزمايشگاهي، وارد فاز ميداني در دو حلقه چاه گرديد كه خوشبختانه نتايج، مثبت و معتبر ارزيابي شده است.

مدير امور فني مناطق نفتخيز جنوب، پروژه ژل پليمر براي كنترل آب توليدي در چاههاي نفت و گاز اشاره كرد و افزود: اين پروژه با هدف انتخاب و تامين ژل پليمر مناسبت باتوجه به شرايط مخازن مناطق نفتخيز جنوب براي كنترل آب توليدي چاهها تعريف و در مراحل مطالعاتي، آزمايشگاهي و شبيه سازي و آزمايش ميداني اجرا گرديد.

وي در پايان يادآور شد: پروژه حفاري شعاعي (Radial Jet Drilling) نيز به عنوان پروژه چهارم و  با هدف استفاده از فناوري هاي جديد براي افزايش توليد از چاههايي كه با روشهاي مرسوم امكان دستيابي به دبي توليدي انها ميسر نبود، تعريف كرديم و پس از مرحله مطالعاتي و انتخاب پيمانكار،‌ آزمايش ميداني آن اخيرا در چاههاي انتخابي شروع گرديده است.

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V5.3.6.0