• تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ 
تشریح دستاوردها و اقدامات معاونت مطالعات شیمیایی مناطق نفت­خیزجنوب

تشريح دستاوردها و اقدامات معاونت مطالعات شيميايي مناطق نفت­خيزجنوب

 

مدير امور فني شركت ملي مناطق نفت­ خيز جنوب گفت: توسعه آزمايشگاه مغزه و راه اندازي تجهيزات كليدي آن، راه اندازي آزمايشگاه ازدياد برداشت در آزمايشگاه مركزي، راه اندازي دستگاه تقطير نفت خام و تجهيز و راه اندازي آزمايشگاه گاز در اداره شيميايي شركت هاي نفت و گاز مارون و مسجدسليمان و توسعه و تجهيز آزمايشگاههاي گاز موجود در پنج شركت بهره بردار از مهمترين اقدامات و دستاوردهاي معاونت مطالعات شيميايي و آزمايشگاه هاي كنترل كيفيت مناطق نفتخيز جنوب محسوب مي شود.

به گزارش روابط عمومي، صادق فتح الهي در اين خصوص اظهار داشت: معاونت مطالعات شيميايي جهت تكميل آزمايشگاه مغزه خود اقدام به راه اندازي دشتگاه پيشرفته سانتريفيوژ نموده كه در شرايط سخت تحريمي امكان خريد آن به راحتي مسير نبوده است، همچنين دستگاه Capri  كه براي اندازه گيري خواص الكتريكي و فشار موئينگي سنگ مخزن خريداري شده بود توسط كارشناسان اين امور تعمير و در سرويس قرار گرفت.

وي افزود: با استفاده از اين دو دستگاه و همچنين دستگاه XRP ، عملا زنجيره آزمايش هاي ويژه مغزه در مناطق نفتخيزجنوب تكميل و اين آزمايشگاه در حال انجام اولين آزمايش ويژه بر روي نمونه هاي مخزن گلخاري است.

 مدير امور فني شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب به آزمايشگاه ازدياد برداشت اشاره كرد و گفت: با توجه به نزديك شدن اكثر مخازن كشور به نيمه دوم عمر خود و كاهش توليد طبيعي آنها، معاونت مطالعات شيميايي اقدام به راه اندازي آزمايش ازدياد برداشت نموده كه با تكيه بر پشتوانه نيروي انساني، هم اكنون در حال تهيه نقشه راه ازدياد برداشت براي انجام  مطالعات و آزمايش هاي مورد نياز شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب براي حفظ افزايش توليد نفت و گاز و ميعانات گازي است.

 شايان ذكر است؛ معاونت مطالعات شيميايي و آزمايشگاههاي كنترل كيفيت با داشتن مراكز آزمايشگاهي تخصصي فعال، مسئوليت توليد داده هاي سنگ و سيال مورد نياز ارزيابي مخازن، ارزيابي كليه مواد افزودني شيميايي مورد مصرف در فرآيندهاي توليدي و همچنين پايش مستمر كيفيت نفت و گاز توليدي را بر عهده دارد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.3.6.0