• تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ 
    /  2
انتصاب سرپرست معاونت حفاری مدیر امور فنی مناطق نفتخیز جنوب
انتصاب سرپرست معاونت حفاری مدیر امور فنی مناطق نفتخیز جنوب

با حکم مدیر امور فنی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، جاسم دشت بزرگی به سمت سرپرست معاونت مدیرامور فنی (حفاری) منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی، مهندس صادق فتح الهی در این حکم از زحمات مهندس صفرعلی رییسی در مدت تصدی معاونت مدیر فنی (حفاری) قدردانی و تشکر کرد.

دشت بزرگی دارای مدرک کارشناسی مهندسی معدن از دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران است و پیش از این مشاور معاون مدیرامور فنی (حفاری) شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب بود.
امتیاز :  ۴.۲۹ |  مجموع :  ۷

برچسب ها

    V5.3.6.0