شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب(ستاد)

مديرعامل- مديران ستادي و اعضاي هيئت مديره

 

                مديرعامل(عضو اصلي هيئت مديره)

نام:  احمد
نام خانوادگي:  محمدي

         
مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد مهندسی مخازن هیدروکربوری

برخی سوابق و مسئولیت ها: 

مدير امور فني شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب

مسئول کارگروه توسعه میادین شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

رئیس اداره مهندسی عملیات مخازن شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب


 

تلفن:1-24560
دورنگار:4456000

 


                                                                      

مدير توليد

نام:  سعيد

نام خانوادگي:  کوتي


 مدرك تحصيلي: 
کارشناسي ارشد مهندسي نفت

برخی سوابق و مسئولیت ها:  

رئيس اداره برنامه ريزي هماهنگي و كنترل توليد

معاون مديرتوليد(بهره برداري)

نايب رئيس كميته تخصصي استانداردهاي مواشيميايي و تجهيزات آزمايشگاهي

رئيس كميته تخصصي فني بازرگاني موادشيميايي و تجهيزات آزمايشگاهي دستگاه مركزي وزارت نفت درشركت ملي نفت ايرانتلفن:
28713

دورنگار: 4452093

 

 


سرپرست مديريت امور مالي

نام: مرتضي

نام خانوادگي:  قرباني

 

مدرك تحصيلي: كارشناسي حسابداري

برخی سوابق و مسئولیت ها:  

رئيس بودجه وكنترل هز ينه هاي سرمايه اي
رئيس بودجه وكنترل هز ينه هاي عملياتي
رئيس تامين و تخصيص منابع مالي
سرگروه بودجه وكنترل هزينه هاي عملياتي
آناليست ارشدبودجه وكنترل هزينه ها
آناليست ارشداعتبارات وهزينه ها
دستياراموراداري وآموزش

تلفن:34128815-061

دورنگار:

   

 

 

 


  

 

 

 

 (عضو اصلي هيئت مديره)

نام:  سید عبدالله

نام خانوادگي:  موسوی

 مدرك تحصيلي:  ليسانس مهندسي شيمي 

برخی سوابق و مسئولیت ها:  
مدير برنامه ريزي تلفيقيشركت ملي مناطق نفتخيز جنوب
مشاور مديرعامل شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب
مديرعامل شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان
مديرعامل شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاری
مديرعامل شركت بهره برداري نفت و گاز مارون

 تلفن: 28713

دورنگار: 4452093

 


 

(عضو اصلي هيئت مديره)

نام:  فريدون
نام خانوادگي:  بهمئي


مدرك تحصيلي:

برخی سوابق و مسئولیت ها:  

رئیس امور حقوقی و قراردادها شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

رئیس امور قراردادها شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

عضو کمیته بهره وری شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

عضو کمیته استانداردها شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

عضو کمیته فنی بازرگانی توسعه میادین شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

تلفن:

دورنگار: 

 

 

 

 

 مدير منابع انساني (عضو علی البدل هيئت مديره)

نام:   ابراهیم

نام خانوادگي: منصورنژاد

مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد مدیریت
  

برخی سوابق و مسئولیت ها:  
رئیس ایمنی، بهداشت و محیط زیست مناطق نفت خیز جنوب
رئیس امور اداری مدیریت تولید مناطق نفت خیز جنوب

  تلفن:28714

دورنگار: 4434054

 

 


 

(مدیر امور فنی)

نام: 
نام خانوادگي: 
مدرك تحصيلي:

برخی سوابق و مسئولیت ها:  

 تلفن:

دورنگار:

 


 

(مدیر تدارکات و امور کالا)

نام:  عليرضا
نام خانوادگي:  جهانگيري


مدرك تحصيلي:

کارشناش ارشد مديريت دولتي-گرايش منابع انساني


برخی سوابق و مسئولیت ها:  

آناليست آزمايشگاه شيمي نفت و گاز از 1371 تا 1378

آناليست سفارشات و کنترل موجودي کالاي حفاري و بهره برداري از 1378 تا 1384

سرگروه سفارشات لوله جداري و وسايل سرچاهي از 1384 تا 1388

رئيس سفارشات و کنترل موجودي کالاي حفاري و بهره برداري از 1388 تا 1396

مدير تدارکات و امور کالا از 1396


 تلفن: 06134128852-06134128653

دورنگار: 06134456003

ايميل: jahangiri.a@nisoc.ir

 


 

سرپرست مدیريت تعمیرات تجهیزات صنعتی و ماشین الات فرآیندی

نام:  مراد
نام خانوادگي:  کمالي


مدرك تحصيلي:


کارشناسي مهندسی صنایع

کارشناسي ارشد مدیریت اجرایی

کارشناسي ارشد مهندسی مديريت ساخت


برخی سوابق و مسئولیت ها:  

مدیرعامل شرکت خدمات ترابری و پشتیبانی نفت

مدیر عملیات شرکت خدمات ترابری و پشتیبانی نفت

رئیس مهندسی سیستمها و بهره وری شرکت پیراحفاری ايران

مدیر پروژه عمرانی (مهندسی ساختمان)

عضو ستاد بحران شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب

عضو شوراي فرهنگي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب

نماينده شرکت ملي نفت ايران در کميته تدوين نظامنامه حمل و نقل وزارت نفت

عضو اصلي هيئت مديره شرکت خدمات ترابری و پشتیبانی نفت

 


  تلفن: 24720

دورنگار: 06134453409

 


 

(مدیریت تعمیر، تکمیل و خدمات فنی چاهها)

نام:  يونس
نام خانوادگي:  عباسي لرکي


مدرك تحصيلي:

کارشناسی مهندسی حفاری


برخی سوابق و مسئولیت ها:  

 تلفن:

دورنگار:

 


 

سرپرست مدیريت عملیات غیرصنعتی

نام:  مسعود
نام خانوادگي:  قاسمي

مدرك تحصيلي:  کارشناسي ارشد – مدیریت استراتژيك

برخی سوابق و مسئولیت ها:  

1-     سرپرست مدیریت عملیات غیرصنعتی

2-     معاونت خدمات رفاهی و اجتماعی-مدیریت عملیات غیر صنعتی

3-    مدیر خدمات رفاهی و امور پشتیبانی شرکت خدمات رفاهی نفت

4-    رئیس اداره بهبود روابط کار و امور اجتماعی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

 

 


 

 


 

(مدير مهندسی و ساختمان)

نام:  شاپور
نام خانوادگي:  حاتم پور


مدرک تحصيلي:​کارشناسي ارشد مديريت اجرايي- مديريت توليد و عمليات

برخی سوابق و مسئولیت ها:  

مدير پروژه هاي ابزار دقيق

مدير طرح تزريق گاز كوپال/ رامشير

مدير پروژه هاي ابزار دقيق

مدير طرح تزريق گاز كوپال/ رامشير

مجري طرح تزريق گاز كوپال/ رامشير

مجري طرح كارخانجات گاز و گاز مايع 120

مجري طرح بهينه سازي توليد و نوسازي

معاون مدير طرحهاي نفت و گاز

سرپرست مديريت مهندسي و ساختمان

مدير مهندسي و ساختمان


 تلفن:

دورنگار:

 

 

 

 


 

(سرپرست مدیريت عملیات ترابری و پشتیبانی تولید نفت)

نام:  مهران
نام خانوادگي:  حسن‌وند


مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک


برخی سوابق و مسئولیت ها:


مدير تعميرات و پشتيباني شرکت خدمات ترابری

مدير امور فني و مهندسي  شرکت خدمات ترابری

رئيس مهندسي و خدمات فني شرکت خدمات ترابری
  

 


 تلفن: 67805

دورنگار: 32240577

 


 امتیاز :  ۳.۳۸ |  مجموع :  ۸

برچسب ها
    V5.3.6.0