روش ابتکاری AMM جهت اعمال محدودیت منابع تجدید پذیر

مهندس محسن مسیحی (سرپرست پروژه سیویل)

در اين روش همزمان با محاسبه برنامه زمانبندي و ترسيم شبكه فعاليتهاي پروژه، محدوديت منابع نيز اعمال ميگردد . اين روش ابتكاري محاسبات شبكه پروژه را تسريع نموده و به بدليل تخصيص متراكم تر منابع به فعاليتها، زمان تكميل پروژه نسبت به ديگر روشهاي متداول كاهش مي يابد.از ديگر مزاياي روش AMM اينست كه گاها شناوري فعاليتها و تعداد آنها بيشترخواهد بود...... این مقاله در ژورنال معتبر ISI آسیایی به چاپ رسیده است

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    V5.3.6.0