دی متیل اتر، روش های تولید و کاربرد آن

مهندس سعید زیبایی

این مقاله در شانزدهمین کنگره شیمی ایران در دانشگاه یزد ارائه گردید و پذیرفته شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    V5.3.6.0