شناسایی نوسان توان برای استفاده در رله دیستانس با استفاده از داده های PMU

مهندس علی خادمی (اداره تعمیرات شرکت مارون)

این مقاله در نشریه کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران به چاپ رسیده است

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    V5.3.6.0