تاثير فيلم هاي آموزشي و غيرآموزشي زبان انگليسي بر يادگيري واژگان و تاثير زيرنويس هاي فارسي و انگليسي

لیدا غلامپور کوراوند (اداره امور مالی مارون)

اين مقاله با عنوان تاثير فيلم هاي آموزشي و غيرآموزشي زبان انگليسي بر يادگيري واژگان و تاثير زيرنويس هاي فارسي و انگليسي در سال 2012 در ژورنال علمي – پژوهشي آسيايي با نام Advances in Asian Social Science (AASS) به چاپ رسيد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    V5.3.6.0