• ساعت : ۱۶:۲:۳۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ 
  • کد خبر : ۱۹۷۱۳
اطلاعیه نحوه حضور كاركنان در ادارات ستادی شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب و شركت‌های ‏بهره‌بردار تابعه

بنابر مصوبه‌ی هیات محترم وزیران به آگاهی می‌رساند از تاریخ یکشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ لغایت پایان مردادماه سال جاری، ساعت کاری کارکنان ادارات ستادی ‏شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت‌های بهره‌بردار تابعه، از ساعت ۷:۰۰ صبح لغایت ۱۳:۰۰ می‌باشد.

روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

امتیاز :  ۱.۵۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    V6.0.5.0