• تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ 
برگزاری جلسات اداری در شركت بهره برداری نفت وگاز آغاجاری به صورت تله كنفرانس

برگزاری جلسات اداری در شرکت بهره برداری نفت وگاز آغاجاری به صورت تله کنفرانس

در راستای کاهش ریسک ناشی از حضور فیزیکی در جلسات و جلوگیری از سرایت و انتشار بیماری کوئید19، کلیه جلسات اداری و برخی جلسات عملیاتی در شرکت بهره برداری نفت وگاز آغاجاری به صورت کنفرانس تلفنی برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت وگاز آغاجاری، رئیس اداره فناوری ارتباطات این شرکت اظهار داشت: با هدف حفظ سلامت کارکنان  و در راستای جلوگیری از انتشار وسرایت بیماری کوید19 ، طبق دستور و تأکید مدیر عامل شركت تمامی جلسات اداری و برخی جلسات عملیاتی بصورت کنفرانس تلفنی برگزار می شود.

مهندس شالویی افزود: اداره فناوری ارتباطات با ایجاد زیرساخت های لازم، امکان ارتباط  گروهی را از طریق برگزاری تلکنفرانس های 6 نفره (CASUAL CONF) و 3نفره  (3PARTY CONF) با امکان حضور مدعوین از سایر مناطق برقرار و فعال نموده است.

وی گفت: با ایجاد این سرویس، مدیران و روسای ادارات جلسات غیر حضوری خود را از طریق تله کنفرانس برگزار می کنند.

امتیاز :  ۴.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V5.7.4.0