• تاريخ :
     ۱۳۹۳/۱۱/۰۱ 
  • تعداد بازدید : 2336
3 انتصاب در مدیریت مهندسی و ساختمان مناطق نفت خیز جنوب
در احكام جداگانه اي از سوي مدير مهندسي و ساختمان شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب، معاونان «خدمات فني» ، «طرح هاي راه و ساختمان» و «مجري طرح بهينه سازي تاسيسات نفتي» اين مديريت منصوب شدند.

3 انتصاب در مديريت مهندسي و ساختمان مناطق نفت خيز جنوب

 

در احكام جداگانه اي از سوي مدير مهندسي و ساختمان شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب، معاونان «خدمات فني» ، «طرح هاي راه و ساختمان» و «مجري طرح بهينه سازي تاسيسات نفتي» اين مديريت منصوب شدند.

 

به گزارش روابط عمومي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب، مهندس حميد راكي در اين احكام نصرت اله ناجي را به عنوان معاون مدير« طرح هاي راه و ساختمان»، حميد پيرنيا به عنوان معاون مدير «خدمات فني» و نظر خاني را به عنوان مجري طرح بهينه سازي تاسيسات نفتي مديريت مهندسي و ساختمان منصوب كرد.

 

پيش از اين، نظر خاني مسئوليت معاونت طرح هاي راه و ساختمان، نصراله ناجي مسئوليت معاونت خدمات فني و حميد پيرنيا مسئوليت طرح بهينه سازي تاسيسات نفتي را بر عهده داشت.

 

مدیریت مهندسی و ساختمان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ا