اي روشناي خانه اميد، اي شهيد    اي معني حماسه جاويد، اي شهيد    چشم ستارگان فلک از تو روشن است    اي برتر از سراچه خورشيد اي شهيد


  آلبوم تصاوير

  album1.jpg


  خاطرات

  1.gif


  يادواره شهداي صنعت نفت

  Majdzadeh.jpg

  Tondgooyan.jpg

  Shahidan Zendeand3.jpg   

  Afgheh.jpgAfshari.jpg

  Agharazi.jpg

  Aghaei Govari.jpg

  Afzali.jpg

   

   

   

   

   

   

  Akbari.jpg

  Amiri Moghadam.jpg

  Ansari.jpg

  Aram.jpg

  Amini.jpg

  Babak Pour.jpgBabolmorad.jpg

  Amiri.jpg

   

   

   

   

   


  تازه ها

  مناطق نفتخيز جنوب و دفاع مقدس

  ضرورت اجراي تحقيق

  با توجه به اهميت و جايگاه تأثيرگذار جنگ و در عين حال هزينه‌هاي سنگيني كه تجربه مكرر آن را نامطلوب مي‌سازد، شايسته است تا درسها، عبرت‌ها و دستاورد‌هاي جنگ به دقيق‌ترين شكل ممكن ثبت و ضبط شوند و براي انطباق هر چه بيشتر وقايع نگاري جنگ با واقعيات آن، بهتر است هر بخش رأساً و بدون واسطه به گردآوري و تحليل تجربه جنگي خود بپردازد تا نگاه و رويكرد كليشه‌اي به جنگ، ظرائف سرنوشت‌ساز را (كه فقط با مشاهده مستقيم قابل ادراك است) از ديده‌ها پنهان نسازد.  ثبت و انعكاس وقايعي كه مناطق نفتخيز جنوب در طول جنگ هشت ساله با آن مواجه گرديد و مهمتر از آن تجارب و دستاوردهاي اين مجموعه از دفاع مقدس، از اين قاعده مستثني نمي‌باشد.

  لذا ضمن احترام به تلاش‌هايي كه در مجموعه‌هاي مختلف به ويژه ...      ... ادامه ...


  گروه دورانV6.0.5.0